Pokud se zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) a tamního magistrátu do konce června nedohodnou na zapojení města do nově zaváděného jednotného krajského systému standardů dopravní obslužnosti, kraj pro Kladno změní objednávku dopravní obslužnosti: nechá zde jezdit pouze ty autobusy, které považuje za standard – a ty, jež vnímá jako nadstandard, prostě nepojedou. V dohledné době – možná od počátku září – by se tak mohli cestující setkat s tím, že rozsah autobusů bude výrazně seškrtán. Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno), který o zapojení do systému standardů nechce ani slyšet, občany ujišťuje, že následky nepocítí: pokud kraj nějaké autobusy ubere, zajistí město náhradu.

Kladno odmítá samotný systém

Hejtmanství vytvořilo nové „standardy“, jejichž cílem je spravedlivěji rozložit příspěvky, jež na zajištění dopravní obslužnosti posílají obce. Spor se točí kolem peněz – ale nejen kolem nich. Konkrétně po Kladnu chtěl kraj původně roční příspěvek 12 milionů – následně ale přišel i s alternativními nabídkami. Včetně „nulové varianty“ – pokud Kladenští začlení svoji městskou hromadnou dopravu do jednotného systému Pražské integrované dopravy a její linky protáhnou za město, může to vyjít tak, že nezaplatí nic navíc. Zástupci statutárního města se však dohadovat o cifrách nemíní. Kladno odmítá standardy dopravní obslužnosti jako celek.

Tento model spolufinancování veřejné dopravy považuje vedení města za chybný – a podle vyjádření právní kanceláře, kterou si nechalo vypracovat, i za nezákonný. Volf proto odmítá, že by smlouvu navrhovanou krajem podepsal. „Pokud bych to udělal a v budoucnu by se Kladno rozhodlo ji vypovědět, kraj by automaticky mohl odebrat takzvané nadstandardní linky. Je de facto nezrušitelná; všichni budoucí primátoři by museli hradit něco, co nemají,“ vysvětluje Volf své kroky. Hejtmanství argumentuje analýzou jiné právní kanceláře, z níž naopak plyne, že všechny kroky, které podniká, jsou zcela v pořádku. A hodlá v nich pokračovat.

Pokud opravdu dojde na škrty, podle Boreckého postihnou zvláště „rychlíkové“ autobusy zajišťující spojení s Prahou. Přesný model možných úprav se podle slov ředitele IDSK Zdeňka Šponara teprve vytváří – nicméně část těchto spojů by měla být zachována, část zrušena a část přesměrována do okolních obcí – přičemž v Kladně by se to projevilo prodloužením intervalů. Krajský radní Borecký připouští, že všichni Kladeňáci chtějící jet do Prahy se pak do autobusů nevejdou. „Budou moci cestovat vlakem,“ konstatoval. Ano, potrvá to déle… Primátor Volf ale zdůraznil, že o autobusy lidé nepřijdou. „Zaplatíme si své – a o vynaložené prostředky se s krajem budeme soudit. S kolegy ve vedení města nedopustíme, aby byla Kladeňákům způsobena újma,“ prohlásil.

Regiony mají rozdílné postoje

V situaci blízké Kladnu je i druhé statutární město ve Středočeském kraji: Mladá Boleslav. Postoj je podobný – jen Mladoboleslavští oficiálně nevydali odmítavé prohlášení a s krajem podle slov Boreckého debatují o možnostech úprav na některých linkách. V případě „nedohody“ by se ze strany kraje zřejmě rýsovalo obdobné řešení jako v Kladně: dálkové autobusy zajišťující spojení s Prahou a Libercem by mohly být přesměrovány mimo město.

Někde na půl cestě se prozatím zdá být Rakovnicko, kde se obce sdružily v Dobrovolném svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti (Z minulosti se traduje označení Odorak). Starosta městyse Mšec Jiří Loskot (STAN), který je jeho předsedou, Deníku řekl, že platit kraji svazek neodmítá: usnesl se na příspěvku 200 Kč na obyvatele – což dává dohromady devět milionů a zhruba odpovídá platbě požadované krajem v rámci standardů. Loskot se však ohrazuje proti krajem předloženému návrhu smlouvy. Prosazuje vlastní znění, což však odmítá krajský radní Borecký. Trvá na tom, že v celém kraji budou smlouvy jednotné. Nebo nebudou vůbec (a to by znamenalo škrty). O dalším postupu má v úterý odpoledne jednat představenstvo svazku obcí.

Standardy dopravní obslužnosti Středočeského kraje
- Jednotné standardy dopravní obslužnosti kraj zavádí kvůli spravedlivému rozložení příspěvků obcí na zajištění dopravní obslužnosti – dosud se totiž platilo doslova „co kdo vyjednal“: některé obce hodně, jiné málo a řada vůbec
- Kraj prostřednictvím své organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje definoval pro jednotlivé obce „základní obslužnost“ autobusy a vlaky a případný „nadstandard“, za který chce připlácet v rámci pravidel jednotných v celých středních Čechách
- Podle nových pravidel některé obce a města proti dřívějšku ušetří (třeba Beroun, Mělník, Mníšek pod Brdy, Úvaly či Zlatá), naopak jiné si připlatí nebo mají začít platit zcela nově – přičemž platby mohou radnice snížit tím, že se s krajem dohodnou na zrušení některých spojů
- Ve středních Čechách se nachází 1144 obcí, z nichž 1143 je obsluhováno veřejnou dopravou – a 186 obcí má pouze základní rozsah dopravní obslužnosti – platby za nadstandardy se tedy týkají 958 obcí (z nichž 381 je sdruženo v rámci dobrovolných svazků obcí, kdy partnerem pro kraj je svazek jako celek)
- Kraj poslal své návrhy smluv 575 obcím a devíti svazkům, přičemž 48 obcí a měst platit jednoznačně odmítlo (z větších měst Kladno a Mladá Boleslav, z menších kupříkladu Mšeno či Nové Strašecí a s většinou z nich kraj dále jedná), naopak s 820 obcemi se zástupci kraje již dohodli (na placení, na úpravách plateb snížením počtu spojů, případně jinak; třeba v případě Příbrami na začlenění městské hromadné dopravy do systému Pražské integrované dopravy); dále u 21 obcí kraj předpokládá „nízké riziko nesouhlasu“ a u 69 „vysoké riziko nesouhlasu“
- Uzavřené smlouvy měl kraj na konci května se 727 obcemi (z nichž 306 je sdruženo v osmi dobrovolných svazích), u 93 dalších bylo dosaženo dohody a čeká se na schválení jejich zastupitelstvy

Zdroj: Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy