„Pacienti byli hospitalizováni na infekčních odděleních nemocnic,“ konstatovala Rumlová. Z jejích údajů vyplynulo, že nejvíce případů se vyskytlo v nejbližším okolí hlavního města.

Tři stovky lidí zůstaly doma

Omezení spojená se spalničkami vztahují i na lidi, kteří se s nemocnými dostali do kontaktu. Protiepidemická opatření zahrnující izolaci doma (a v krajním případě i v nemocnici) po dobu maximální inkubační doby spalniček, tedy 21 dnů od posledního kontaktu s nemocným, a vyšetření hladiny protilátek proti spalničkám s případným přeočkováním hygienici nařídili 219 lidem; 160 z nich se týkají karanténní opatření. Protiepidemická opatření se ve středních Čechách dále vztahují na 94 osob, které byly v kontaktu s nemocnými z jiných krajů (především v Praze); z nich je v karanténě 69.

Z hlediska chování člověka se izolace a karanténa neliší: dotyčný nesmí vycházet mezi lidi. V režimu izolace zůstává ten, kdo nepotřebuje pobírat nemocenské dávky – tedy třeba lidé, kteří mohou na počítači pracovat z domova, nebo maminky na mateřské dovolené či žáci a studenti. Karanténa se pak týká těch, kteří musí zůstat doma na nemocenské, protože pracovat nemohou (typickým příkladem je třeba praktický lékař: u něj nepřichází v úvahu, aby docházel do ordinace).

Kontrola a obnova protilátek

Kontrolu hladiny protilátek v krvi si může nechat udělat kdokoli – ať už proto, že si není jist, zda byl v dětství očkován, nebo se chce ujistit, zda si dávné očkování stále zachovává účinnost. Testovat se nechala i mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová. Už je přeočkovaná; dostatečnou hladinu protilátek neměla. „Paní ze Státního zdravotního ústavu mi říkala, že jsem spíš výjimka; většinou to lidé mají v pořádku,“ svěřila se Deníku.

Kontrola hladiny protilátek je důležitá zvláště u zdravotníků. Ve středních Čechách to je aktuální již od loňského jara, kdy se potvrdilo onemocnění spalničkami u zaměstnance krajské záchranné služby. Doporučení nechat se vyšetřit a v případě potřeby přeočkovat následně dostali nejen záchranáři, ale také pracovníci vybraných oddělení krajských nemocnic. V květnu pak stejné doporučení dostali i lidé z krajem zřizovaných dětských center. Další doporučení k vyšetření a případnému přeočkovávání – opět s tím, že náklady budou hrazeny krajem – obdrželi letos v březnu opětovně záchranáři a také všichni zaměstnanci oblastních nemocnic; vztahovalo se i na pracovníky domovů pro děti do tří let, sdělila v pátek Deníku Helena Frintová z krajského úřadu.

V rámci krajských zdravotnických zařízení bylo podle jejích slov zatím testováno 3484 lidí, přičemž výsledky jsou známé u 3428. Takzvaný nízký titr vykázalo 1080 vzorků; u dalších 90 byla zjištěna hraniční hodnota. Přeočkováno bylo 516 osob – plus čtyři další bez nízkého titru.

Spalničky ve středních Čechách

* Onemocnění podle věku:
- Děti do 1 roku 4 případy
- Děti od 1 do 4 let 3 případy
- Děti od 10 do 15 let 3 případy
- Mladiství do 18 let 1 případ
- Dospělí 16 případů

* Onemocnění v regionech:
- Praha-východ 6 případů
- Praha-západ 6 případů
- Mělnicko 4 případy
- Nymbursko 4 případy
- Kladensko 2 případy
- Příbramsko 2 případy
- Rakovnicko 2 případy
- Kolínsko 1 případ
- Prozatím bez hlášeného onemocnění: Benešovsko, Berounsko, Kutnohorsko a Mladoboleslavsko

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; údaje za rok 2019 ke 14. kalendářnímu týdnu