„Středočeský kraj reaguje na nedostatek řidičů a výpadky spojů v systému Pražské integrované dopravy (PID), který je způsoben především vysokým počtem covidem nakažených řidičů v kombinaci s příliš vysokým počtem přesčasových hodin u ostatních,“ konstatoval.

S vysvětlením, že pokud kvůli nákaze koronavirem, který se opět začíná vzmáhat, musí některý z šoférů zůstat doma, nemají jeho zaměstnavatel ani dispečink organizující dopravu jednoduchou úlohu: povolat náhradníka není snadné. Nedostatek řidičů je totiž dlouhodobý – a palčivý. „Ti starší odcházejí do důchodu – a mezi mladou generací není o pozici takový zájem. Se stejnými problémy se potýkají i další kraje. Středočeský kraj není výjimkou,“ poznamenal.

Ilustrační foto.
Výpadky autobusů: Nedostatek řidičů pomáhá řešit nasazování horších vozů

Náměstek hejtmanky Petr Borecký (STAN), který má v radě kraje na starost oblast veřejné dopravy, v úterý zdůraznil, že hlavním cílem zůstává zajištění maximálního rozsahu provozu. „Ubezpečujeme cestující, že dispečink PID ve spolupráci s dopravci dokáže případné výpadky řidičů v mnoha případech řešit. Nelze však vyloučit, že v jednotlivých případech může dojít k neočekávanému výpadku spojů, který může vyplývat z pozitivních záchytů při příchodu na pracoviště,“ uvedl Borecký. S tím, že v případě zrušení spojů je snahou, aby cestující mohli využít náhradní spojení prostřednictvím ostatních linek.

Ředitel krajské organizace IDSK, Integrované dopravy Středočeského kraje, Zdeněk Šponar uvedl, že pomáhá také přechodné opatření v podobě svolení zařazovat na běžné linky PID i autobusy, jež byly původně určeny pouze k zajišťování náhradní dopravy v případě výluky na železnici. „Opatřením se otevřela možnost navýšit personál o zhruba 50 řidičů z řad malých dopravců, které si mohou smluvní dopravci najímat na zajištění svých výkonů. I nadále však pokračují další jednání, která by i přes nelehkou situaci na pracovním trhu umožnila další řešení pro stabilizaci systému PID,“ konstatoval Šponar.

Holek v úterý upřesnil, že nejvážnější problémy je aktuálně možné zaznamenávat zejména na Dolnobřežansku a Říčansku. „V zájmu zvýšení informovanosti cestujících zajišťujeme na zastávky nejvíce dotčených linek umístění informačních vývěsek s informací s návodem na získání on-line informací o aktuálním provozu,“ poznamenal. S tím, že seznam všech spojů, které budou následující den v režimu mimořádného výpadku, je pravidelně zveřejňován na webu PID.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Zkušenost z dřívějška nicméně napovídá, že ani uvedení spoje na tomto seznamu ještě nemusí nic znamenat: ukázalo se, že mnohé z nich nakonec přece jen vyjely: díky spolupráci dopravců s dispečinkem, maximálním nasazením zbývajících řidičů a povoláním všech dostupných sil s patřičným oprávněním (od důchodců přes pracovníky dílen až po posazení manažerů za volant).

„Na webu mají cestující přehled spojů, u kterých hrozí potenciální riziko zrušení,“ upřesnil Holek. „Aktuální informace jsou i na facebooku, instagramu, twitteru (vždy na stránkách či kanálu PID) a v mobilní aplikaci PID Lítačka,“ upozornil i na další zdroje informací.