Přes naše území budou dvě stovky vojenských vozidel přejíždět postupně od neděle do čtvrtka, uvedla v pátek Magdalena Dvořáková, jež na Generálním štábu Armády ČR vede oddělení komunikace s veřejností. „Průjezd konvojů bude koordinován ve spolupráci s Policií ČR, vojenskou policií a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR tak, aby konvoje nijak neomezovaly běžný silniční provoz,“ ujistila, že cílem armády je zajistit, aby vojenská technika překážela co nejméně.

Do kolny nevjíždět!

Přesun (kdy zvládnutí dlouhé trasy za logistické podpory armád hostitelských zemí představuje přímo součást cvičení) bude podobný květnové cestě do Maďarska: opět pojedou tři konvoje, z nichž každý bude rozdělen do tří až čtyř kolon o nejvýše dvaceti vozidlech. Ty mají být v pohybu od večera do brzkých ranních hodin; zhruba od 19:00 do šesté. Jejich přítomnost by tedy neměla ztěžovat průjezd nejen v době ranních a odpoledních dopravních špiček, ale ani kdykoli během dne.

Přes střední Čechy se Američané budou přesouvat po dálnicích D1, D0 neboli Pražském okruhu a D5. „O průběhu budeme informovat na armádních sociálních sítích,“ řekl v pátek Deníku Tomáš Maruščák z generálního štábu.

Řidiči se musí připravit na to, že během průjezdu kolon může policie dočasně uzavřít dálniční nájezdy. Platí také, že při předjíždění kolony (která se v pravém pohybuje poměrně pomalu), je třeba udělat tento manévr na jeden zátah a do pravého pruhu se vrátit až před ní. Zařadit se kamkoli do kolony civilisté nemohou. Nejen proto, že je to zakázáno, ale takové počínání by také v tomto případě bylo velmi rizikové. Třeba z obrněných transportérů je výhled jen omezený – a řidič bojového vozidla by vůbec nemusel zaznamenat, že se před ním objevilo osobní auto.

„Konvoje vjedou do České republiky přes hraniční přechod Břeclav a opouštět ji budou v Rozvadově. Přespí ve stanovém táboře v posádce Rančířov,“ upozornila Dvořáková na klíčová místa, známá už z květnového přesunu od západu k východu. Včetně dočasného zázemí na Vysočině, právě v Rančířově u Jihlavy, do jehož vybudování i zajištění provozu se aktivně zapojili příslušníci nově vznikajícího praporu podpory nasaditelných sil z Rakovníka. „Technická přestávka je plánována v Ostrově u Stříbra,“ odkázala Dvořáková na stanoviště na Tachovsku, jehož využití už je také známé z května.

Úkol: zajistit zázemí

Cvičení Saber Guardian, které se pravidelně opakuje, má za cíl prověřit součinnost mezi vojáky aliančních či partnerských zemí a armádou USA. Zapojilo se téměř 13,5 tisíce vojáků z 16 různých zemí. Česká armáda se účastní jako zástupce tranzitní země zajišťující logistickou podporu. „Pro projíždějící jednotky staví stanový tábor, zabezpečí tankování techniky, doprovodnou logistiku a zdravotnickou službu,“ vypočetla Dvořáková.