Výstava jejich prací se koná v galerii Templ a potrvá až do 29. dubna.
Slavnostního zahájení se zúčastnil primátor slovenského partnerského města Pezinok Oliver Solga, který je rovněž znám jako výtvarník. Hovořil na vernisáži nejen o autorce výstavy, která žije v Pezinku, ale také o bohaté tradici přátelství obou měst.