Obrazy malíře a ilustrátora Petra Modlitby provedou příchozí miliony let proměn naší planety. Prožijí formování zemského povrchu, ohřeje je žhavá láva, budou svědky letu pterodaktyla, zamrazí z řevu tyranosaura a poznají sílu mamutího stáda. Setkají se také s lovci jeskynních medvědů, nebo se přidají se k pravěkému obřadu. Obrazy a ilustrace doprovází paleontologické a archeologické nálezy v čele s unikátním zlatým pokladem, k němuž Petr Modlitba nakreslil obřad schovávání tohoto pokladu.

Autor uvedl, že jeho velkou inspirací je po celý život tvorba našeho nejznámějšího malíře pravěku Zdeňka Buriana. „Já se ve své tvorbě, teď to řeknu trochu neskromně, snažím na mistra navázat. Byť jsem si vědom, že mistr Burian byl přinejmenším o několik tříd lepším malířem, než já kdy budu. Přesto bych cítil velkou újmu, kdyby ze světa paleorekonstrukcí vymizel burianovský pohled na svět," řekl malíř.

Petr Modlitba je autorem paleontologických a paleoantropologických rekonstrukcí. Na odborných publikacích a obrazových rekonstrukcích pravěkého světa spolupracuje s předními odborníky z významných vědeckých institucí, jako je například Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Moravské zemské muzeum. Věnuje se rovněž ilustracím populárně vědeckých knih a literatury pro mládež.

Výstava potrvá až do 15. ledna příštího roku.