Muzeum Mladoboleslavska nabídne od dnešního dne návštěvníkům expozici nejvýznamnějších archeologických objevů, které při záchranném výzkumu na mladoboleslavském Staroměstském náměstí našli odborníci.

Výstava Utajená minulost Staroměstského náměstí z výzkumu, který ještě neskončil, nabídne objevy od pravěku do novověku. Výstavu doplní ještě desítky historických fotografií náměstí a interaktivní dílny.

Expozici pořádá Muzeum Mladoboleslavska a Ústav archeologické památkové péče středních Čech. „Cílem je přiblížit dosavadní výsledky archeologického výzkumu. Prezentovány budou nejzajímavější nálezy z období pravěku, středověku i novověku,“ uvedl Beneš.

Lidé uvidí originály nálezů, ale i bohatou fotografickou, kresebnou a mapovou dokumentaci výzkumu. Nebude chybět ani simulace takzvaného haltýře, který sloužil jako sádka na ryby nebo plnil funkci dnešní lednice, bohatě vybavených hrobů a dalších prvků.

„Spolu s fragmenty zdí, studní, odpadových jam a dalších prostor napomohou bezpochyby k lepšímu poznání středověké i novověké minulosti historického centra města,“ doplnil Beneš. Na výstavě se uplatní také 3D animace některých nalezených objektů.

V Muzeu bude zároveň výstava fotografií Podoby Staroměstského náměstí, která bude umístěna na arkádě. Na zhruba 40 historických snímcích a pohlednicích lidé spatří proměny podob Staroměstského náměstí i některých domů.

První část expozice zahrnuje snímky náměstí v období od druhé poloviny 19. století do 40. let 20. století, druhá série snímků pak předvádí náměstí ve druhé polovině 20. století, kdy bylo několik domů zdemolováno.