KDY: 31. července, 22:00
KDE: Michalovická Putna, Mladá Boleslav
ZA KOLIK: 100 Kč

Kdo realitu domovních schůzí žije, považuje film za drama ze života a najde v něm postavičky podobné těm, se kterými se na schůzích setkává, ten kdo je nutnosti scházet se s ostatními vlastníky ušetřen a může se i nadále domnívat, že se jedná o nadsázku, snímek označí za komedii. Areál je otevřen již hodinu pře promítáním, k dispozici bude občerstvení.