Otevření výstavy se zúčastnili autoři Jan Šibík, Evžen Janoušek, Miroslav Plocek, Jiří Venclík a Vratislav Hůrka. Výstava je ukázkou dokumentárních fotografií, které vznikaly krátce před sametovou revolucí v roce 1989, během ní a těsně po ní. Výstižně zobrazuje a dokumentuje události, které v té době nabraly nečekaný a nezadržitelný směr ke vzniku nově a jinak charakterizované společnosti.

Všichni autoři hovořili o tom, za jakých okolností jejich fotografie vznikali. Barvitě popisovali a vzpomínali na události, které v Praze sami prožili. Autoři postupně okomentovali všechny fotografie, které jsou vystaveny.

Jan Šibík připomněl, že listopadovou revoluci předcházel pád berlínské zdi a následovala revoluce v Rumunsku. Právě v této souvislosti, jako přímý účastník, srovnával průběh převratu v Československu a v Rumunsku. V Rumunsku bylo zabito více než tisíc lidí, zatímco u nás bylo „pouze“ zmláceno přibližně osm set lidí. To je jeden z důvodů, proč se listopadovým událostem v Československu říká sametová revoluce.

Redaktoři ČT i Jan Šibík vydali své fotografie v knížkách nazvaných stejně jako výstava. Všichni, kteří vernisáž navštívili si odnesli neopakovatelný a nevšední zážitek. Výstava bude otevřena do 25. dubna.

Iveta Karásková