Série benefičních koncertů Klavír pro Boleslav pokračuje i po vánoční pauze. Tentokrát návštěvníkům divadla na zapůjčený klavír Petroff zahraje světově uznávaný pianista Ivo Kahánek a doprovodem mu bude komorní smyčcový ansámbl a basso continuo Barocco sempre giovane. Na programu koncertu jsou tři skladby Wolfganga Amadea Mozarta pro klavír a smyčce a to Koncert F dur, Koncert A dur a Koncert C dur. Vstupné, kterým návštěvníci přispějí na koupi klavíru, je 350 Kč. Vstupenky lze zakoupit v Infocentru v Mladé Boleslavi, na recepci Městského divadla či v ZUŠ Mladá Boleslav.

Spolek přátel umění Mladá Boleslav si za svůj cíl předsevzal, kromě všeobecné podpory kultury v regionu, navázat na vynikající tradici koncertů, které se uskutečnily v Městském divadle za účasti umělců světového formátu. Vzhledem k nevyhovujícím stavům nástrojů, které jsou v Mladé Boleslavi k dispozici, by ale takový projekt nebyl možný. Proto přišlo rozhodnutí zakoupit klavír nový a po poradě s odborníkem byl vybrán středně velký koncertní klavír Petrof Monsoon v ceně 1,837 mil. Kč. Firma Petrof jej zapůjčila Spolku přátel umění na období 3 měsíců, takže všechny benefiční koncerty zazní již na novém nástroji.

Přispět na koupi klavíru můžete i vy, a to převodem svého finančního daru na transparentní účet sbírky Klavír pro Boleslav 115-9534550227/0100 s variabilním symbolem: číslo vašeho telefonu. Do zprávy pro příjemce můžete zadat své jméno. Stav transparentního účtu je přístupný veřejnosti na stránkách Komerční banky.