„V bývalých prostorech jsme měli smlouvu vždy na dobu určitou, což pro nás nebylo perspektivní, objekt navíc patřil společenství vlastníků. Tak se město rozhodlo, že podpoří naši organizaci tím, že nám dá do pronájmu tento nebytový prostor na dobu neurčitou. Do rekonstrukce jsme dali zhruba 100 tisíc korun. Samozřejmě nám s tím pomohli sponzoři,“ řekla Martina Brzobohatá, ředitelka občanského sdružení. Prostory sdružení se tak zvětšily o několik metrů čtverečních oproti původnímu sídlu. „Vznikl nám tu i prostor pro materiální pomoc,“ doplnila Brzobohatá.

To ovšem není vše z novinek občanského sdružení Společný Svět. Kromě toho, že sdružení stále poskytuje odborné sociální poradenství a začala se více využívat telefonická krizová pomoc, rozšířilo sdružení své služby. „První z nich se jmenuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kterou výrazně podpořila Nadace Terezy Maxové v rámci projektu Sanace rodin ohrožených sociálním vyloučením.

Tato služba znamená pomoc celým rodinám s dětmi, které se ocitly v těžké životní či sociální situaci, kde hrozí ústavní výchova dětí, nebo když už někde ústavní výchova je a rodiče se snaží získat své dítě zpět do rodiny,“ doplnila Martina Brzobohatá. Sociálně aktivizační služba také nabízí pomoc při obnově či udržení kontaktů mezi dětmi a rodiči, pokud jsou rodiče rozvedení nebo rozešlí. „Občas se stane, že rodič, který má dítě v péči, brání v kontaktu dítěte s druhým rodičem. V tomto případě nabízíme přítomnost při návštěvách rodičů s dětmi. Rodič, jenž má dítě v péči, mívá i obavu, aby nedošlo ke konfliktu a dítě tak nebylo svědkem nepříjemné situace.

Tato služba je nová, ale zatím se nám daří. Rodiče jsou schopni v naší přítomnosti zůstat v roli předávajícího a přebírajícího rodiče“, řekla Brzobohatá. Organizace do budoucna plánuje rozšíření řad svých zaměstnanců o jednoho člověka, který by tuto službu zajišťoval.
Druhou novou službou sociální poradny je rozšířený terénní program. „Máme nového pracovníka, jenž je zaměstnán výhradně na tuto službu. Jeho prací je navštěvování sociálně vyloučených lokalit v regionech Mladoboleslavsko a Mnichovohradišťsko, kde je naše působnost,“ dodala ředitelka občanského sdružení.

V rozšířeném terénním programu vznikl i projekt Pomoc dlužníkům, podpořený bankou ČSOB, kdy terénní pracovník nabízí komplexní pomoc lidem, kteří se topí v dluzích, hrozí jim exekuce či exekuce už proběhla. „Pracovník klientovi nabídne zmapování všech dluhů. Pomůže jim s napsáním žádostí věřitelům o splátkový kalendář. Společně tak vytvoří plán, jak situaci vyřešit. Klienti se tak učí, co je prioritní,“ popsala novou službu Martina Brzobohatá.