Celoroční fotografická soutěž s názvem Vytvořte kalendář města Mladá Boleslav, pořádaná Kulturou města Mladá Boleslav, zná již vítěze druhého kola. Stali se jimi Václav Fiala, Libor Štěpánek a Petr Sivák. Všichni fotili Mladou Boleslav a okolí na téma Zima.

Pořádající Kultura města Mladá Boleslav rozdělila soutěž, ze které vzejde kalendář Mladé Boleslavi pro rok 2011, do čtyř čtvrtletí, v nichž jsou vyhlášena dvě témata. Účastníci si zvolí, zda zpracují obě témata, nebo pouze jedno.

„Jelikož se ve druhém kole soutěže k tématu Vánoční jarmark sešlo málo fotografií, nahradí se po uzavření celé soutěže celoročním tématem,“ uvedl ředitel společnosti Kultura města Mladá Boleslav Pavel Filip.

Na téma Zima se však sešlo osmdesát fotografií, ze kterých odborná porota v minulých dnech vybrala tři vítězné.

Třetí kolo soutěže začíná 1. března a končí 31. května 2010. Motivy pro toto kolo jsou Jaro a Muzejní noc. Výsledky budou zveřejněny 15. června.
„Kromě čtvrtletních kol soutěže jsou zároveň vyhlášena celoroční témata, která se mohou odevzdávat v kolech čtvrtletních, a je na soutěžících, kolik fotografií odevzdají. Tyto fotografie se budou průběžně hodnotit se čtvrtletními, ale finální vítězové z nich budou vybráni až po skončení celé soutěže, tedy po 15. srpnu 2010,“ podotkl Filip. Celoročními motivy jsou sport, setkání v ulicích, ekologie, příroda – zázraky existují, volný čas – tipy na výlety, umění – i tam kde ho ostatní nevidí, město v detailech, město dětí.

Všichni zájemci, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí splňovat následující podmínky. Veškeré fotografie se musí týkat pouze Mladé Boleslavi a okolí. Soutěžící odevzdává maximálně pět s nímků k vyhlášenému tématu. V daném kole musí soutěžící snímek odeslat nejpozději k datu, které jednotlivé kolo uzavírá. Fotografie budou dodány v elektronické podobě (velikost souboru min. 2 MB), na e-mailovou adresu: kaplanova@kulturamb.eu (předmět – fotosoutěž). Při odesílání fotografií musí být v e-mailu uvedeno celé jméno autora, jeho kontakty (telefon, e-mail) a každá fotografie bude označena číslem, jež je uvedeno u tématu.

Do každého soutěžního kola/čtvrtletí se mohou znovu přihlásit účastníci i vítězové předcházejících kol. Soutěž není věkově omezena. Fotky do kalendáře bude vybírat odborná porota a ve finále z vybraných fotografií vznikne i výstava. Pořadatelé mají právo fotografie částečně graficky upravit. Za vytištěné fotografie v kalendáři nemají autoři nárok na honorář, obdrží věcné ceny.