Včera se na Základní škole T. G. Masaryka v Mladé Boleslavi uskutečnil osmý ročník okresní soutěže v občanské a rodinné výchově Ukaž, co umíš.

Tato akce žáků základních škol se koná pod záštitou Střediska služeb škole. Soutěž se skládá z praktických úkolů, opírajících se o rodinnou a občanskou výchovu. Soutěží se nejen ve všeobecných vědomostech žáků, ale i v jejich zručnosti.

Jedním z cílů je spolupráce dětí z různých ročníků (čtyřčlené družstvo je složeno ze zástupců šestých až devátých tříd) a na spolupráci dětí celkově, protože některé úkoly, které jsou pro ně připraveny, je nutné zpracovat společně. Každý soutěžní ročník je odlišen tématem. „Letos dominovala zdravověda a pravidla silničního provozu,“ uvedla jedna z organizátorek Věra Volprechtová. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 základních škol z celého okresu. Na prvním místě se umístilo družstvo Základní školy Dolní Slivno, na druhém skončila 2. základní škola Benátky nad Jizerou, třetí se umístili žáci 2. základní školy v Mladé Boleslavi, Komenského náměstí. Soutěž byla organizačně dobře připravena učitelkami kabinetu občanské a rodinné výchovy.