KDY: 5., 6., 26. a 27. září, 10:00 a 9:00
KDE: V břiše velryby, Mladá Boleslav
ZA KOLIK: 3500 Kč

Účastník, který se přihlásí skrze formulář na webu kavárny a zaplatí účastnický poplatek 3500 Kč, je zván ke čtyřem celodenním seminářům zaměřeným na emoce, komunikační dovednosti, tresty a jejich adekvátní náhrady a správné vyjadřování uznání a ocenění. Počet účastníků je omezen na přibližně 20 až 25