Pod zříceninou hradu Valečov bylo opravdu plno. Vše zmíněné totiž přilákalo velké množství návštěvníků, kteří si nechtěli nechat toto netradiční představení pod širým nebem ujít.

V opěře Nabucco zhudebnil Verdi biblický námět ze Starého zákona: Babyloňané pod vedením krále Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnou do Jeruzaléma, zničí Šalamounův chrám a židovský národ odvedou do zajetí. Bůh však potrestá krále tím, že na něj sešle kletbu šílenství. Nabucco, který musel čelit i intrikám své domnělé dcery Abigail, konečně rozpozná svou vinu, uzná sílu a velikost Boha Jehovy a vrátí Židům svobodu.

Síla tohoto díla spočívá zejména v působivých masových scénách a sborových výstupech. "Sbor Židů" je dodnes populární a v době vzniku opery se stal vyjádřením touhy italského národa po nezávislosti.

Hlavní mužskou roli Nabucca ztvárnil Richard Haan a o ženský hlas se postarala Valerie Vaygant v roli Abigaile, dcery Nabucca. Během představení diváci mohli využít krátkých pauz a občerstvit se ve stáncích s nápoji a grilovaným jídlem. Přestávky byly v první části opery dokonce dvě, jedna kratší a jedna delší.

Dresscode diváci pojali ve volném stylu, někdo přišel oblečen velmi formálně, a někdo naopak velmi ležérně a prakticky, kdyby se večer ochladilo. Sezení se nečíslovalo, ale k dispozici zde byly polstrované židle a lavice, či vlastní posezení. Vzhledem ke kvalitě operních zpěváků a krásnému letnímu večeru se akce i podle potlesku diváků vydařila.

Valečovem se umělci s Českem rozloučili. Nyní celý umělecký sbor putuje na Slovensko, kde bude série představení pokračovat.

Petra Ondráčková, Adéla Lelková