Výstavu připravilo Muzeum paměti XX. století a Museum Kampa. Hlavním tématem je majálesová tradice a její proměny se zaměřením na období po druhé světové válce, kdy dostala výrazně politické konotace. Studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech.

Výstava přibližuje nejen slavné majálesy v letech 1956 a 1965 (králem majálesu se tehdy stal básník Allen Ginsberg), které měly výrazně protestní charakter, ale zabývá se také poválečnými majálesy, studentskými slavnostmi v období pražského jara či obnovou majálesové tradice po roce 1989.

Popisuje pomocí doposud nepublikovaných fotografií a dokumentů také neoficiální majálesy na pražském Petříně, které v letech 1962–1966 přerůstaly ve výtržnosti a v některých letech také v pouliční demonstrace.

Výstava potrvá až do konce roku a je volně přístupná.