Své rodiče, příbuzné a kamarády pozvali tentokrát do Domu kultury, kde na opravdových prknech, která znamenají svět, v divadelním sále představili čísla, která trénovali na jarní besídku Ukaž, co umíš.

Všechny třídy si připravily povedená čísla a obecenstvo potěšily. Tančilo se, zpívalo, žáci se postarali také o názornou ukázku znakového jazyka a na závěr se diváci s umělci setkali u bohatě prostřených stolů s občerstvením ve foyeru.