Ve druhé polovině března se v srdci Kokořínska ve Mšeně u Mělníka poprvé uskutečnila celostátní Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky.

Pocta skladateli
„Díky iniciativě a úsilí Základní umělecké školy Mšeno v čele s vedoucím hudebního oboru Josefem Šebestou byla v letošním roce poprvé vyhlášena jako pocta významnému skladateli Dětská pěvecká soutěž v klasickém sólovém zpěvu pro děti ve věku od devíti do dvanácti let," říká za Základní uměleckou školu Josefa Slavíka Hořovice Květuše Ernestová.

Jak dále uvedla, po úvodních projevech, uctění památky skladatele a položení kytic k jeho hrobu na mšenském hřbitově a slavnostním obědě soutěžní klání zahájil starosta Mšena Martin Mach. Akce se konala v koncertním sále nově zrekonstruované budovy základní umělecké školy.
V porotě zasedli František Zahradníček, sólista Opery Národního divadla v Praze, Daniela Štěpánová (Konzervatoř J. Deyla), Tereza Nováková (Dětská opera Praha), Václav Blahunek (ředitel 
a šéfdirigent Hudby Hradní stráže a policie České republiky), Monika Chmelařová (výtvarnice) a Karel Hornák (sbormistr a dirigent, držitel ceny Jaroslava Herdena).

Zástupci Hořovic
Mezi pěvci z uměleckých škol z Prahy, Brna, Hronova, Mšena, Brandýsa nad Labem, Kladna, Lysé nad Labem a dalších, reprezentovala Hořovice jedenáctiletá Pavlína Vokáčová (Gymnázium Václava Hraběte Hořovice), která za doprovodu Květuše Ernestové interpretovala lidovou píseň Měla jsem chlapce v úpravě Václava Trojana, Severní hvězdu Michajla Ivanoviče Glinky a rozmarnou píseň Jana Seidla Lilie z cyklu Vonička na texty Jany Urbánkové. Celé slavnostní události byla přítomna také vnučka skladatele.

Karlovy Vary
Další hudební setkání se konalo v aule Základní školy
a Základní umělecké školy Karlovy Vary. Šlo o celostátní kolo XXI. ročníku soutěže v sólovém zpěvu pro děti a mládež od šesti do patnácti let Karlovarský skřivánek 2016.

„Soutěž, jejímž smyslem je vytváření příležitostí pro talentované žáky, vyhledávání talentů, následná péče o jejich další odborné vedení, rozvíjení zájmů o hudební výchovu 
a pěvectví i získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže, probíhala tři dny v pěti kategoriích," upřesnila Květuše Ernestová.

Šestiletý Martin
V kategorii A, ve které se představili žáci narození po 31. 8. 2004, soutěžilo 62 pěvců. Šestiletý Martin Jirák ze třídy Květuše Ernestové, vítěz krajského kola této soutěže v Mělníce, získal v kategorii A Čestně uznání nejmladšímu účastníkovi soutěže a za provedení lidové písně Široký, hluboký 
v úpravě Květuše Ernestové 
a vysoko ceněné písně Emila Hradeckého a Jiřího Havla Fordka a Lordka vynikající 3. cenu v kategorii A2.
Diplomy, medaile a věcné ceny převzal z rukou předsedkyně poroty prof. Brigity Šulcové (Konzervatoř Praha), ředitele soutěže Aloise Ježka (ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka), Břetislava Svobody (ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova) a velmistra Rytířského řádu křížovníků 
s červenou hvězdou, který byl jedním z donátorů události.

Záštitu prestižní soutěži letos poskytli hejtman karlovarského kraje Martin Havel, primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek a ředitel Českého rozhlasu Plzeň Zdeněk Levý. Každý účastník si z Karlových Varů odnesl Pamětní list a CD s nahrávkou svého soutěžního výkonu.
Třetí cena Martina Jiráka je po pěti nominacích v řadě prvním oceněním pro hořovické pěvce z celostátního kola této soutěže.