Máte poslední šanci vidět opravdový historický poklad! V rámci oslav 550. výročí založení Jednoty bratrské a 275. výročí počátků bratrské misie, které v Mladé Boleslavi proběhnou v sobotu 28.dubna 2007, připravilo Muzeum Mladoboleslavska na dny 28. a 29. 4. 2007 ještě jednou výstavu části archivu biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného.

K unikátnímu nálezu kompletního a zcela neporušeného archivu došlo v srpnu 2006 při rekonstrukčních pracech v areálu bývalého kláštera na Karmeli, v rámci výstavby areálu vysoké školy.

„V současné době probíhá vědecké zpracování archivu a zároveň dochází k postupnému restaurování nesmírně cenných materiálů,“ uvádí muzeum na svých webových stránkách.

Výstava, která se bude konat ve výstavním sále Státního okresního archivu na mladoboleslavském hradě a bude po oba dny otevřena od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, je patrně na delší dobu jednou z posledních možností, jak na vlastní oči spatřit v originále alespoň část unikátních dokumentů.

V budoucnosti se totiž počítá s digitalizací celého souboru a s tím, že pro badatele i pro výstavní účely bude k dispozici jen v elektronické podobě.