Fungovat má od konce září, avšak na přihlášky je čas už nyní: počet míst je omezen, aby se lektoři mohli každému dostatečně věnovat, upozornila za muzeum Lenka Zikmundová. Budou to historici, archeologové i etnografové.

„První sraz Muzejní party se uskuteční ve čtvrtek 29. září v prostorách mladoboleslavského hradu. ‚Parťáci‘ se pak budou scházet jednou za čtrnáct dní až do konce školního roku,“ přiblížila Zikmundová aktuální plány v rámci projektu, který připravila muzejní pedagožka Radka Krásná. S tím, že z celoročního snažení vzejde v červnu výstava, která pak bude k vidění během celých příštích letních prázdnin.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Právě to je hlavní novinkou: zatímco dosud se muzeum zaměřovalo na jednorázové akce, nyní bude příležitost věnovat se dlouhodobějším projektům – a povzbuzovat tak v dětech lásku ke kulturním hodnotám systematičtěji. „Rozhodli jsme se rozšířit nabídku volnočasových aktivit a umožnit dětem a jejich blízkým dospělým opakovaně společně bádat, objevovat, zažívat dobrodružství – a tak se vlastně i lépe navzájem poznat,“ připomněla Krásná.

Činnost Muzejní party je v rámci chystaného prvního ročníku rozplánována na tři tematické bloky: historický, archeologický a etnografický (ten se zaměřením na místní tradice a zvyky. Bude možné docházet po celý školní rok, ale také si vybrat třeba jen jeden ze tříměsíčních bloků.

Děti si jednotlivá témata budou zpracovávat do pracovních listů. „Na konci bloku tak budou mít svazek nejzajímavějších informací, kterými se můžou inspirovat k dalšímu bádání,“ konstatovala Zikmundová. „Parta se bude vydávat i na exkurze do terénu,“ doplnila.

Jedním dechem připomíná, že nejde o běžný kroužek, kam rodiče své děti přivedou a následně si je zase vyzvednou: programu se dospělí budou účastnit společně s nimi. „Při vzniku klubu jsem měla na paměti dva aspekty: umožnit dětem trávit čas s muzejníky a tím v nich podpořit zájem o daný obor – a další, neméně důležitý, vytvořit v dnešním hektickém světě prostor pro společný čas dítěte a jeho blízkého dospělého,“ vysvětlila Krásná. S upřesněním, že doprovodem může být kdokoli: rodič, prarodič i teta nebo rodinný kamarád.

„Důležité je, aby spolu mohli opakovaně trávit čas, sdílet zájem – a tím si vytvořit i nová témata k hovoru. V konečném důsledku tak dojde k upevnění rodinných vazeb,“ přiblížila záměr muzejní pedagožka. Právě jí mohou zájemci zasílat přihlášky: prostřednictvím e-mailové adresy radka.krasna@muzeummb.cz, kam také lze posílat dotazy k programu.

Bobříky na nádvoří lze lovit už nyní

Přijít do muzea na mladoboleslavském hradě mohou děti i nyní o prázdninách – a to nejen na klasickou návštěvu s prohlídkou expozice. Po celé léto je na hradním nádvoří připravena hra zaměřená na lov skautských bobříků – k níž jsou k dispozici pokyny na pokladně muzea.

Hra vychází z knihy Hoši od Bobří řeky od Jaroslava Foglara, kde Rikitan dával chlapcům zkoušky (dnes bychom řekli spíše challenge čili výzvy) označované jako bobříky. Ty mohou lovit příchozí v návštěvní době muzea – a aby vše mohli stihnout, byla pravidla ve srovnání s foglarovskou předlohou mírně upravena.