Výstava Příběh mince v sále v přízemí Mladoboleslavského hradu prezentuje podle webu Muzea Mladoboleslavska cestu českého mincovnictví od doby laténské až po současnost. „Seznámí návštěvníka s danou dobou, poměry, válkami a nepokoji, při kterých nejčastěji docházelo ke schovávání pokladů. Představí bohatý výběr jednotlivých mincí a významných mincovních depotů nalezených v průběhu staletí na Mladoboleslavsku,“ píše se pozvánce na výstavu.

Muzeum Mladoboleslavska uvádí, že k vidění jsou unikátní nálezy archeologů i dosud neprezentované poklady. Na svém Facebooku zmiňuje například dosud nikdy nevystavené tolary z dob třicetileté války. „K vidění budou denáry, pražské groše, dukáty i tolary,“ píše se na webu muzea.

Vernisáž se uskuteční v úterý v 17 hodin, výstava pak bude k vidění do 28. dubna.