Jak se peče radost podle receptu pana Pipa: Do formy se musí dát dva medové úsměvy, čtyři dusivé smíchy, jeden chechtot a půlka lechtání. Přidá se jeden šaškovský nos, knírek Charlieho Chaplina a dvacetpět a půl centimetru paprsku slunce. Peče se 33 minuty a cukruje milým úsměvem. Takové je motto Festivalu pana Pipa z pera Stanislava Holého.


O tom, zdali účinkující toto heslo vyplní, se mohou diváci sami přesvědčit ve středu 1. a ve čtvrtek 2. dubna, kdy se Festival pana Pipa, v Pavilonu Domu dětí a mládeže, koná.


Festival pana Pipa pořádá Dům dětí a mládeže za finanční podpory města Mladá Boleslav. Pozvání k účinkování letos přijalo osm dětských a mládežnických souborů převážně z mladoboleslavského regionu. Diváci se mohou těšit na pohádkové příběhy, ale i na hry odrážející současnost.
Hana Vidlařová z Domu dětí a mládeže k Festivalu řekla: „Jsme rádi, že zájem o účast projevily soubory, které na Festival přijíždí tradičně, ale i soubory zcela nové. Tradičním účastníkem je Hladivadlo, ke kterému mám zvláštní osobní vztah daný nostalgickými vzpomínkami na moje účinkování v estrádním souboru mnichovohradištského gymnázia (před více jak čtyřiceti lety), ale i proto, že Hladivadlo nevynechalo žádný ročník Festivalu ani ¨předchůdce Festivalu Dětské scény) a mělo vždy co předvést.


Hana Vidlařová neskrývá radost ani z návratu mladých lidí, které vede zkušený divadelník a organizátor divadelního festivalu Tréglova Bělá, Petr Matoušek. „Je pravdou, že přichází se zcela jiným souborem, než se kterým jsme se setkávali na Dětské scéně. A tak si zase, po delší odmlce užijeme společně divadelní dny,“ doplnila Vidlařová.


Přípravy Festivalu se neobešly bez problémů. Na poslední chvíli musel účast odříct soubor z Brandýsa nad Labem. „Veselé lyžování přineslo jeho dvěma členkám sádru na noze a zbytku souboru smutek. Diváci však smutnit nemusí. Nabídneme jinou a věřím, že stejně zajímavou inscenaci,“ okomentovala důvod Hana Vidlařová.


Obdobná smůla potkala i divadelní soubor z Pezinku. V tomto případě nehrálo roli zranění, ale nečekaný odchod dvou představitelů hlavních rolí ze souboru. „V případě dětských souborů je toto častým jevem, představující černou můru pro vedoucí,“ doplnila Vidlařová.
Novinkou Festivalu pana Pipa bude účinkování souborů Tyršata z Lán a ZUŠ Mnichovo Hradiště. „Doufám, že nováčci si k festivalu najdou vztah,“uvedla Vidlařová.


I letos jsou do programu Festivalu pana Pipa zařazeny tvůrčí semináře pro mladé adepty herectví. Cíl těchto seminářů je jasný – pomoci dětem při hledání způsobu hereckého projevu a divadelní kázně.


Mluvit, zpívat, improvizovat a tančit budou s dětmi herci z Městského divadla v Mladé Boleslavi Eva Reiterová s Ivo Theimerem a loutkoherec, režisér a umělecký šéf činohry Středočeského divadla v Kladně Ondřej Lážnovský.


Přáním organizátorů je, aby i tento rok byl festival divadelním svátkem pro děti, jejich vedoucí a samozřejmě hlavně pro ty, kterým je divadlo určeno, tedy pro diváky.


Mladí herci, režiséři i organizátoři se přípravě festivalu věnovali pečlivě několik měsíců.


Představení jsou skoro vyprodaná, zbývá pouze pár volných vstupenek. Takže není na co čekat.

Program:

Středa 1. dubna
7.30 – 8.00 Prezence souborů
8.10 Zahájení festivalu
8.20 – 8.50 Vodník a duše – Helena Beránková – Jaroslav Vidlař (LS Kašpárek DDM Mladá Boleslav), chvíle s lektory
9.30 - 9.50 Čertovská pohádka – Josef Lada (Divadelní soubor ZUŠ Mnichovo Hradiště, pobočka Bakov nad Jizerou)
10.00 - 10.15 Královna Koloběžka – Jan Werich (Divadelní soubor ZUŠ Mnichovo Hradiště, pobočka Bakov nad Jizerou), chvíle s lektory
11.15 - 12.30 S úsměvem jde všechno líp – Karel Pleiner – Mirek Píša (Dětský divadelní soubor Tyršata při Divadle Tyrš, Lány), chvíle s lektory
12.30 - 13.30 P o l e d n í p ř e s t á v k a
13.30 – 14.15 Tvůrčí seminář pro soubory
14.30 Závěr prvního dne festivalu

Čtvrtek 2. dubna
7.30 – 8.00 Prezence souborů
8.10 Zahájení festivalu
8.20 - ¬ 8.45 Sedm sestřiček – Jarmila Turnovská (DDT Hladivadlo , Gymnázium Mn. Hradiště)
9.00 – 9.20 Jakub a obří broskev – Roald Dahl (Divadelní soubor ZUŠ Mnichovo Hradiště, pobočka Bakov nad Jizerou), chvíle s lektory
10.00 - 10.30 Vodník a duše – Helena Beránková – Jaroslav Vidlař (LS Kašpárek DDM Mladá Boleslav)
10.40 – 11.15 Robinsonky – Petr Matoušek (Dětské divadelní studio Divadýlka na dlani), chvíle s lektory
11.45 – 12.30 Šnofonius a Mordulína – Alois Gallat – Jaroslav Vidlař (LS Jitřenka DDM Mladá Boleslav), chvíle s lektory
13.00 - 13.45 P o l e d n í p ř e s t á v k a
14.00. – 14.45 Tvůrčí seminář pro soubory
15.00 Závěr festivalu

Představení účinkujících souborů:

Loutkářské soubory DDM Jitřenka a Kašpárek

Prožívají letos svou desátou sezónu a stále platí, že v souboru Kašpárek se s prvními kroky na jevišti seznamují začínající herci, zatímco v Jitřence tvoří již ti zkušenější. Okolnosti si však občas vyžádají vzájemnou výpomoc a tak se některé děti objevují v programu obou souborů.
Kašpárek se představí stejnou inscenací jako vloni, ale v částečně inovovaném obsazení. Změna ve složení souboru a snaha udržet dříve nastudované inscenace na repertoáru neumožnila souboru pracovat na nové hře.
Jitřenka uvede zbrusu novou inscenaci, která měla premiéru letos v lednu. Burleska Šnofonius a Mordulína je doposud nejnáročnější inscenací, kterou soubor nastudoval a je prověrkou nejen hereckých, ale i fyzických schopností mladých loutkářů.
Oba soubory vedou manželé Vidlařovi a Alena Holíková.

ZUŠ Mnichovo Hradiště

Dramatický odbor této umělecké školy doposud na festival své reprezentanty nevyslal. Letos se poprvé představí děti z nově vzniklého souboru „Tyláček“, který pracuje v Bakově nad Jizerou. V souboru tvoří 25 dětí a v jejich podání uvidíme hned dvě pohádky. I když se jedná o nový soubor, některé jeho členy známe z bývalého souboru Drak, který v minulých dvou letech úspěšně na festivalu vystupoval.
Z Mnichova hradiště dorazí soubor „ Teepci“ – šest dívek a jeden chlapec zahrají hru Jakub a obří broskev.
Vedoucí souborů Vlasta Šléglová je členkou bakovského divadelního spolku Tyl a po 11 letech se vrací k práci s dětmi.

Tyršata

Založil v roce 2006 Roman Havelka jako dětskou odnož v té době již šest let fungujícího divadla TYRŠ v Lánech. Soubor se představí s muzikálem ze školního prostředí. Libreto, texty písní i hudbu napsali členové divadla TYRŠ. Zpěv a tanec se dětem zalíbil a tak i další tituly ve kterých vystupují jsou muzikálového žánru. Vedoucí souboru Roman Havelka zúročuje své dlouholeté herecké zkušenosti nabyté v kladenském divadle Lampion.

Dětské divadelní studio Divadýlka na dlani

Tvoří pod vedením Petra Matouška . V současné době má 14 členů a za sebou v tomto složení první rok společné činnosti. Dětské divadelní studio existuje od roku 1997 a je „ líhní“ pro dospělý soubor Divadýlka na dlani.
Petr Matoušek v minulosti vedl úspěšný dětský divadelní soubor při 9.ZŠ a má tedy na co navazovat. Soubor se představí s inscenací z vlastní tvorby Robinsonky

Hladivadlo

Studentský divadelní soubor, který působí při Gymnáziu v Mnichově Hradišti. Vedoucím souboru je bývalý ředitel tohoto vzdělávacího ústavu Eduard Havránek, který v roce 1996 navázal na činnost svých předchůdců – jméno posledního z nich, Pavel Štěpán, je kulturní veřejnosti jistě známé . Soubor vystupuje zejména na školních akademiích či při příležitostných pozváních. Na festivalu uvede klasickou pohádku Jarmily Turnovské Sedm sestřiček. Hladivadlo je pravidelným účastníkem našeho festivalu a ve své historii sbíralo i ocenění na divadelních soutěžích. K nejvyšším patří účast na celostátní přehlídce v Zábřehu na Moravě.
Určitě by nebylo správné opomenout tradici divadelní tvorby na mnichovohradištském Gymnáziu. Divadlo se zde hraje v různých podobách od samého vzniku školy s malým přerušením na začátku 90. let, které bylo důsledkem politických událostí.