Loutkařské soubory Domu dětí a mládeže v Mladé Boleslavi se v minulých dnech zúčastnily již 34. festivalu pražských amatérských loutkařů. Festival se konal v Praze v divadle Karla Hackera.


Soutěžní přehlídku, které se zúčastnilo celkem osm souborů, zahajoval soubor Kašpárek právě z Mladé Boleslavi. „Po představení slyšeli mladí herci od poroty pouze slova uznání a chvály za čisté provedení inscenace H. Beránkové Vodník a duše,“ uvedl Vratislav Houštecký z boleslavského Domu dětí a mládeže.


Působivé loutkoherecké i interpretační provedení přineslo souboru čestné uznání od pořadatelů. Těmi byly Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Městská část Praha 8, Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze a skupina amatérských loutkařů SČDO.
Druhý boleslavský soubor Jitřenka předvedl komediální parodii na hry starých loutkařů Šnofonius a Mordulína. „Je to moc pěkné a opravdové divadlo,“ zaznělo z úst zkušených renomovaných členů odborné poroty.


Podle Vratislava Houšteckého se porota pochvalně vyjádřila k jednotlivým hereckým výkonům a klasifikovala je jako výjimečně vyrovnané.
Hlavní cena festivalu, kterou porota nakonec inscenaci ohodnotila, byla oceněním přesného loutkohereckého provedení a hlasové interpretace náročného veršovaného textu a výtvarného a režijního zpracování tématu.


Obě inscenace byly nastudovány v režii Jaroslava Vidlaře. Čestné uznání udělila porota také Josefu Piknerovi a Miroslavě Šindelářové za skvělé výtvarné zpracování loutek a kostýmů. Manželům Vidlařovým pak také za pedagogické a odborné vedení loutkařských souborů.