Čtyřicátý abonentní cyklus Kruhu přátel hudby Klubu Mnichovo Hradiště pokračuje         ve čtvrtek 22.března od 19 hodin v městském divadle koncertem mladého violoncellisty Ivana Vokáče s klavírní spoluprací Lukáše Klánského.

Ivan Vokáč je pětadvacetiletý absolvent Pražské konzervatoře. V současné době studuje AMU v Praze ve violoncellové třídě profesora Miroslava Petráše. Dosáhl řady soutěžních úspěchů, například 2.cenu na Heranově soutěži v Ústí n./O. v r. 1997 a 2003, na Dotzauerově soutěži v Dresden obdržel v roce 2001 třetí a v roce 2005 I.cenu. Vítězství si odvezl z rakouského Liezenu. V roce 2005 získal v soutěži Beethovenův Hradec 3.cenu, v roce 2006 se stal spolu s houslistou Jakubem Junkem absolutním vítězem Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga.

Jeho dalším soutěžním úspěchem je I.cena v soutěži Bohuslava Martinů v roce 2008. Účastnil se řady mezinárodních violoncellových kurzů u předních pedagogů v Plzni a Německu. Se souborem Taras Piano Trio zvítězil v mezinárodních soutěžích v rakouském Pörtschachu (2007)             a  Rovere d’Oro v italském San Bartolomeu (2008). Na podzim 2010 založil s Jakubem Junkem a Veronikou Böhmovou klavírní Böhmia.

Trio, se kterým získali 3.cenu v Soutěži B.Martinů. V září 2011 zahrál s „Orchestra Sinfinica de Chamartin“ v prestižní síni Národního Auditoria v Madridu Dvořákův violoncellový koncert.

Lukáš Klánský oslaví v den tohoto koncertu své  dvacáté třetí narozeniny.  Ten se se svým uměleckým CV představil čtenářům Boleslavského deníku v lednu. Návštěvníkům mnichovohradišťských hudebních večerů se zapsal do pamětí klavírním recitálem 26.ledna, kdy přednesl skladby Mozarta, Beethovena, Chopina a zejména soudobého autora Romana Haase, který ji složil pro tohoto mladého pianistu.

Lukáš tentokrát „zaskakuje“ za původně avizovanou Veroniku Böhmovou, která se v těchto dnech zúčastní mezinárodní soutěže. Sám se připravuje na klavírní soutěže v dubnu v Norimberku a v září v italské Monze.

Protagonisté 314. koncertu mnichovohradišťského KPH přednesou společně Rondo g moll Antonína Dvořáka, Variace na Rossiniho téma Bohuslava Martinů a Sonátu F dur Johanesse Brahmse. Ivan  Vokáč zahraje sólově na violoncello Capriccio č.3 Moderato C.A.Piattiho        a výběr ze Suity D dur J.S.Bacha. Lukáš Klánský přednese sólové Variations sérieuses Felixe Mendelssohna-Bartholdyho na klavír.

Abonentní koncert se uskuteční s podporou Nadace Bohuslava Martinů a Nadace Českého hudební fondu.