Již tradičně se studenti SOU Horky před pár dny zúčastnili prestižní národní soutěže s mezinárodní účastí Gastro Hradec 2007. Zástupci školy si vedli výborně.

Dvouměsíční příprava, do které byli vtaženi všichni pedagogičtí pracovníci školy s gastronomickým zaměřením, vrcholila den, nebo spíše noc před soutěží. Do půlnoci dopilovávali všichni soutěžící své výrobky do dokonalosti. Únava se zračila v jejich tvářích ještě před soutěží, protože odjezd do Hradce byl ve tři ráno a nikdo toho příliš nenaspal.

„Z cukrářů nás reprezentovaly studentky 3. ročníku tříletého učebního oboru Cukrářka - Eva Kubíčková s dorty s romantickými názvy Konec starých časů a Ples v opeře a Veronika Havelková v kategorii Zvláštní výrobek s exotickým pojmenováním Skalní drak,“ uvedl ředitel školy Vratislav Morava.

Horeckým želízkem v ohni byl stejně jako vloni student 3. ročníku oboru Kuchař - číšník Filip Šulc se svou osmiporcovou studenou mísou na téma In Nomine Aqua, na které spolupracovali i studenti prvního ročníku nového čtyřletého oboru Kuchař - Roman Glos a Michal Kratochvíl.

Stále se zvyšující úroveň soutěže dokumentovala stoupající kvalita expozic škol a firem s mezinárodním zastoupením. V této konkurenci studenti z Horek obstáli na výbornou. Dovezli dvě bronzové medaile – za kuchařskou mísu a zvláštní výrobek. V obou těchto kategoriích zároveň získali Cenu diváka a poháry udělované širokou veřejností, návštěvníky výstavy i budoucími odborníky z řad studentů odborných škol.

„Na toto ocenění jsme zvlášť hrdí, odráží názor našich budoucích potenciálních zákazníků, kolegů i zaměstnavatelů. Poděkování za tento úspěch patří jak studentům, tak jejich „trenérům“ Ivaně Kobzevové, Ivu Dolanskému, Romaně Niklové a všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě a realizaci soutěže podíleli,“ dodal ředitel Morava.