Všichni zájemci si mohli prohlédnout místní školu, kostel, obecní úřad a také kulturní dům, v němž nechyběla výstava historických fotografií Katusic. Rovněž také předměty, které obci u této významné události zapůjčilo Muzeum Mladoboleslavska.

Návštěvnci obce mohli též zhlédnout a zakoupit si ručně vyrobené věci, jako například šperky nebo obrázky zhotovené paličkováním. V parku na návsi byla k vidění technika katusického hasičského sboru, jak současná, tak i historická.

V odpoledních hodinách byl v kulturním domě připraven kulturní program, v němž vystoupily děti z Mateřské a Základní školy Katusice.
Po jejich vystoupení následovalo povídání s hosty. Mezi nimi nechyběli historici Karel Herčík, Luděk Beneš z mladoboleslavského muzea, potomci Jana Krouského nebo senátor, historik Jaromír Jermář. Po besedě následovalo pokládání květin k pomníku slavného rodáka Jana Nepomuka Krouského na návsi. Program oslav pokračoval do večerních hodin.

Jan Nepomuk Krouský se narodil v roce 1814. Vynikal upřímnou láskou k vlasti, vzácnou vzdělaností, houževnatou činností, která směřovala k povznesení rolnického stavu českého. Jako velký buditel se zasloužil o rozkvět obce a vzdělanost rolnictva, zasloužil se o obnovení kostela, postavení nové školy, byl činný v mnoha spolcích. Podařilo se mu spojit rodáky k vybudování dvou průmyslových závodů: r. 1868 spolkového cukrovaru v Dolním Cetně a v r. 1872 spolkového pivovaru Podkováňský. Na statku rodu Krouských byl po léta uchováván vzácný rukopis Máchova Máje. Rukopis je i dnes v držení vlastníků, potomků Jana Krouského z Katusic.