Vypadá to neskutečně, ale je to opravdu tak. Čtrnáct let uplynulo od chvíle, kdy bylo rozhodnuto, že objekt bývalé konírny na dvoře Základní umělecké školy v mnichovohradišťské Palackého ulici, bude zrekonstruován. Až v minulých dnech byla rekonstrukce opravdu zahájena.

Investiční záměr na rekonstrukci bývalé konírny spatřil světlo světa v roce 1994. Vše bylo brzy připraveno k realizaci. Jenže nastaly problémy. Ty lze nazvat jednoduše: restituce. A tak se vše zdržovalo, soudní jednání nedovolovala se stále více a více chátrajícím objektem cokoli dělat. Až na jediné. Město se v rámci svých možností a za využití peněz z Fondu regenerace Městské památkové zóny snažilo, aby se objekt alespoň nerozpadl.
Ruina je totiž zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek.

Časy se mění. V to alespoň doufají všichni, kteří se léta snažili a možná jim už připadala jejich snaha jako házení hrachu na zeď. V minulých dnech tam byla poklepáním na základní kámen odstartována rekonstrukce zmíněné bývalé konírny. Ale zároveň i úprava celého dvora, která prostor promění k nepoznání. Zbourán bude i léta nefunkční tesko barák.

Nejpozději poslední den příštího roku by se měly nové prostory slavnostně uvést do provozu. Co se tam objeví? To popisuje ředitelka základní umělecké školy Eva Ševců: „Vznikne tu amfiteátr, který budou využívat žáci naší školy, zejména výtvarného oboru,“ říká Eva Ševců.

Rekonstrukce by nemohla začít bez podpory Evropské unie. To potvrzuje Hana Augustinová z Městského úřadu v Mnichově Hradišti. „Celkové výdaje přesáhnou 5,7 milionu korun. Město získalo na realizaci projektu finanční prostředky z regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, město se podílí částkou 430 tisíc korun,“ uvedla Augustinová.

Místostarosta Arnošt Vajzr shrnul cíle celého snažení rekonstrukce objektu. „Cíle této akce jsou tři – prvním je získání moderních a reprezentativních prostor pro naši Základní uměleckou školu, druhým cílem je záchrana nemovité kulturní památky, třetím cílem je získat prostory pro rozšíření činnosti naší základní umělecké školy.“

Celou anabázi shrnul šéf Odboru rozvoje města Městského úřadu v Mnichově Hradišti Miloš Krůfa. „Vzhledem k tomu, že se rekonstrukce stavby připravuje od roku 1994, s nadsázkou lze říci, že za tím stojí přípravy jako pro stavbu atomové elektrárny v Dukovanech. Já věřím, že doba realizace bude výrazně kratší než doba přípravy,“ uvedl na slavnostním zahájení stavby Krůfa.