Jde o projekt, založený na tom, že výtvarníci namalují „filmové políčko", neboli obraz, který pak věnují do aukce. Ta probíhá na internetových stránkách boleslavského Domu kultury, a vrcholí v předvečer festivalu.

Výtěžek je vždy věnován na dobročinné účely, jak potvrzuje ředitel společnosti Kultura města Pavel Filip.

„V minulých letech jsme celý výtěžek věnovali Dětskému domovu v Mladé Boleslavi, léčebně dlouhodobě nemocných, sirotčinci Happy Home, seniorům, obyvatelům utečeneckého tábora. Letos jsme se rozhodli peníze věnovat Centru 83 v Mladé Boleslavi, které finanční hotovost použije na nákup polohovacích pomůcek pro imobilní klienty," upřesnil Pavel Filip.

Dražba výtvarných děl se koná již poosmé, a v minulosti pravidelně jedno z děl do aukce věnoval také divadelník, zpěvák a grafik Jiří Suchý.

„S dostatečným předstihem zveme i další autory, aby se do projektu letos zapojili. Filmový festival se tentokrát uskuteční v červnu, takže kdo by měl do té doby chuť pomoci tím, že vymaluje políčko, má možnost," zve Pavel Filip.