Mladá Boleslav/ Eva Hlávková je lektorka orientálních tanců, nejraději má egyptský. Eva je zároveň organizátorka páteční show. Jak se k tanci dostala a kde sbírá nové nápady?

Jak jste se dostala k tanci, v kolika letech, rovnou k Orientu?
Tančím od šesti let. Nejprve jsem se věnovala gymnastice a rytmice, poté krátce společenským a moderním tancům. Břišní tance jsem se začala učit v roce 2002 a od té doby se stále učím nové věci. Zpravidla na seminářích se zahraničními lektory. V tomto tanci je opravdu stále co objevovat, minimálně je vždy co zdokonalovat či čerpat nápady na zajímavé choreografie.

Bylo těžké najít někoho, kdo vás to naučil?
Zpočátku to nebyl vůbec žádný problém. Začínala jsem tančit v Centru orientálních tanců v Praze, kde v současné době také učím jako lektorka pro Mladou Boleslav. Učila jsem se u známých lektorů i lektorek, například u Karolíny Idrisové, Lucie Šrámkové i u egyptského tanečníka Osama Emama. V současné době je to těžší, ale jsou možnosti vzdělávat se u zahraničních lektorů, proto této šance plně využívám. Opravdu nelze projít jedním semestrem a začít tento krásný tanec učit.

Jaká byla podpora vašeho okolí?
Mé okolí bylo příjemně překvapeno tím, že se těmto tancům věnuji. Často chtějí příbuzní, kamarádi i spolupracovníci tento tanec vidět na živo, což je mnohem příjemnější, než kdyby je to nezajímalo. Rodina mě v tomto velmi podporuje.

Může tančit orientální tance každá žena?
Ano může. Jediné, co může zabránit tančení, je vážný zdravotní stav tanečnice či těhotenství. V těhotenství je lepší zezačátku na chvilku přestat. Ale od čtvrtého měsíce těhotenství naopak kroužky pánví, pažemi, hrudí a příjemná hudba mohou krásně zrelaxovat nastávající maminku.

Je to hodně náročné? Fyzicky? Koordinace těla?
Některé pohyby jsou snadnější a jiné obtížnější. Je dobré se připravit na to, že na prvních hodinách se může vaše tělo vzpouzet, protože koordinace pohybů jsou pro Středoevropanky nezvyklé. Ale po pár lekcích je tento stav překonán a dámy si mohou tanec vychutnávat. Začít se soustředit více samy na sebe, na hudbu, na krásné kostýmy, kovové pásky, které krásně cinkají při „shimmy“ .

Na jaký druh tance jste zaměřená?
Učím egyptský orientální tanec, který mám velmi ráda. Dále se v kurzu dámy učí tančit s předměty. Velmi oblíben je tanec se závojem. Dále je to na například egyptský folklórní tanec s holí, který se nazývá Saidi.

Jsou nové zájemkyně nadané?
Nové zájemkyně bývají zpravidla hodně nadšené, a to je nejdůležitější, tančit pro radost z pohybu. A nadané jsou dámy většinou také. Přeci jen většina žen má ráda pohyb, hudbu, ladnost, a toto vše je v orientu zastoupeno.

Je možné, že někomu jde jeden styl a jiný nikoliv?
Každý styl je jiný, každý člověk je jiný, a proto samozřejmě každý upřednostňuje jiný taneční styl. Někomu vyhovuje turecký orientální tanec, někomu egyptský klasický styl. Někdo má rád tanec moderní a hravý, jako je například bollywood dance, někdo upřednostní mystický a hrdý tribal dance. Kdo má rád něhu, upřednostňuje tanec se závojem, křídly a šátky. Možností je mnoho, tyto tance jsou velmi rozmanité.

Kde čerpáte nápady k novému představení?
Nápady čerpám převážně z momentálních pocitů z hudby, které jsou však ovlivněny dosavadním tanečním vzděláním, zhlédnutými představeními. Také jsou jistá pravidla, která ovlivňují orientální představení. Například styl hudby a tance, což je důležité respektovat.

Choreografii si dělá každá žena sama?
Choreografii si zpravidla pro sólové vystoupení dámy tvoří samy. Folklórní tance se tančí skupinově a tam je tedy choreografie daná a členky skupiny tančí předem připravený tanec. Tančí se také často choreografie zahraničních lektorů, ale ty k tomu musí dát předem svolení. Choreografii kurzistek na Orientálním galavečer jsem připravila pro dámy z Mladé Boleslavi sama.

Tančí i muži?
Ano, to v Čechách málokdo ví. Mezi nejznámější patří ve světě například Mahmoud Reda, Horacio Cifuentes a Osama Emam.