KDY: 17. září, 8:30
KDE: Knihovna města Mladá Boleslav
ZA KOLIK: Zdarma

Tentokrát bude hostem, který se připojí díky živému streamu z Impact Hubu v Praze, Petr Hora, lékař, který měl možnost seznámit se s novým oborem medicíny prediktivní genomikou a personalizovanou medicínou na jejím podkladě. Preventivní medicína v pravém slova smyslu musí být založena na základních předpokladech pro rozvoj nemocí našeho genomu a mikrobiomu. Holistický přístup poskytující doporučení na základě těchto dat je ideální možností skutečně účinné a včasné prevence.