Město automobilů navštíví kromě dokumentů i řada zajímavých osobností, které jsou s tímto žánrem spojené.

Festival s lidsko-právní tématikou můžeme v Boleslavi vidět díky Občanskému sdružení Téma dne, které se přípravám této akce pečlivě věnuje už řadu měsíců.

„Hlavním tématem letošního ročníku je občanská angažovanost mladé generace a její schopnost zaktivizovat se v momentech zklamání ze společenského vývoje,“ říká Anna Šindelková, která má na starosti propagaci festivalu Jeden svět v Mladé Boleslavi.

„Naším cílem je vzbuzovat u návštěvníků pocit spoluzodpovědnosti za chod společnosti, ve které žijí. Rádi bychom upozorňovali na to, že je potřeba snažit se ovlivňovat věci veřejné a nebýt lhostejní. Z tohoto přesvědčení jsme vycházeli i při koncipování doprovodného programu festivalu, “ říká Michaela Stránská, ředitelka festivalu.

Festival uvede snímky, které zachycují protesty, revoltu, ale také konkrétní osudy lidí na pozadí bouřlivých politických událostí v různých částech světa.

Za zhlédnutí jistě stojí dokumenty mapující události tzv. „arabského jara“. Opět je věnována pozornost ekologickým tématům, letos zejména dlouhodobě špatné a zhoršující se kvalitě mladoboleslavského ovzduší.

Místa konání

Projekce se letos uskuteční jednak na obvyklých místech, z nichž prvním je Ekocentrum Zahrada, pracoviště zaměřené na ekologickou výchovu a osvětu, které funguje jako součást domu dětí.

Druhým rokem je pak doprovodnou scénou festivalu Kavárna literární, a letošní novinkou jsou prostory Vzdělávacího centra Na Karmeli, kde se odehraje také slavnostní zahájení.

„Areál Na Karmeli přináší spojení moderního zázemí s atmosférou historické části města. Vždy to bylo duchovní a vzdělávací centrum obrovského významu, proto jsme rádi, že tu festival našel nový domov,“ říká Jan Kurka z občanského sdružení Téma dne.