HISTORIE

Nynější Muzeum Bakovska bylo založeno v roce 2002 a jeho provozovatelem je Vlastivědný kroužek Bakov nad Jizerou. Ale úplně první muzeum v Bakově vzniklo už v roce 1942.

NABÍDKA

Zcela unikátním exponátem je orobincový kabát, který si nechal zhotovit tehdejší starosta města. Ostatní výrobky z určitého druhu rákosu jsou vystaveny v Síni orobincové výroby, patří mezi ně klobouky, bačkory, lustry, tašky aj.

Ve vstupní chodbě dominují vzácné pozůstatky klenuté středověké keramické pece. Ta byla nalezena v 60. letech 20. století a v České republice jsou pouze dvě zařízení tohoto typu.

V tzv. Malé místnosti si mohou návštěvníci prohlédnout sbírku exponátů zdejšího hasičského spolku.
Pravěké keramické urny lidu popelnicových polí z Malé Bělé, Jelínkovo zátiší, cechovní prapory a pokladnice jsou k zhlédnutí v Síni památek.

Pamětní síň připomíná důležité osobnosti Bakovska. Literáty Karla Sellnera, Jaroslava Podobského, Aloise Havla, Františka Horčičku, výtvarníky Jana Hájka, Rudolfa Livora a hudebníka Jiřího Ignáce Linku.

close Muzeum Bakovska zoom_in

POLOHA

Muzeum se nachází v koutu hlavního náměstí u kostela svatého Bartoloměje v budově bývalé školy devět kilometrů od Mladé Boleslavi ve směru na Liberec.

OTEVÍRACÍ DOBA

Muzeum je přístupné o víkendech od dubna do září od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. Pro hromadné výpravy je možnost návštěvy muzea po objednání. Plné vstupné je deset korun. Telefonní číslo: 326 781 133.