"Paraziti mají problém se svým PR. Ale nejsou to monstra sající cizí krev, ani příživnické zrůdy. V ekologii plní neuvěřitelně důležitou roli," upozorňuje autorský vědecký tým stojící za novou studií, kterou zveřejnil odborný titul Biological Conservation.

Podle vědců parazité ovlivňují přežití a reprodukci mnoha hostitelských organismů a vytvářejí životně důležité vazby napříč potravními řetězci. Například ovlivňují úspěšnost rybolovných dravých ptáků tím, že zasahují do rybích mozků způsobem, který pak činí tyto tvory vůči ptákům zranitelnější. Bohužel nám ale není řada komplikovaných interakcí mezi jednotlivými druhy dosud známa, proto nejsme schopni roli parazitů docenit.

„Paraziti tvoří neuvěřitelně rozmanitou skupinu druhů, ale jako společnost neuznáváme tuto biologickou rozmanitost jako hodnotnou. Smyslem naší práce je zdůraznit, že s úbytkem parazitů přicházíme o funkce, které v přírodě plní, a to ještě předtím, než je pořádně poznáme," říká ekoložka Chelsea Woodová z Washingtonské univerzity. 

Globální plán ochrany 

Studie se stala součástí celého zaměření daného čísla časopisu Biological Conservation, jež se věnovalo ochraně parazitů. Mezi další příspěvky se řadil například článek o tom, jak úsilí o záchranu hostitelských druhů některých parazitů může samotné parazity ohrožovat, protože při chovu svých hostitelů v zajetí nejsou schopny přežít. Tým Woodové se pak zaměřil na to, jak vytvořit globální plán ochrany parazitů.

"Naše pracovní skupina si pro příští desetiletí určila 12 cílů, jež mohou podpořit zachování biologické rozmanitosti parazitů. Jde o výzkum, podporu parazitů a o management," uvádějí autoři nové studie, mezi něž patří vědci ze Spojených států, ze Španělska a z Austrálie.

Podle nich se v oblasti ochrany životních druhů projevuje dlouhotrvající problém, že většinu finančních prostředků získává ochrana mazlivě nebo charismaticky působících zvířat, ale přitom je známo jen asi deset procent parazitů, kteří na těchto tvorech cizopasí. Ty tak žádnou ochranu nemají, byť mohou být zásadní i pro přežití jejich hostitele.

"Když nějaký druh nemá ani jméno, nemůžeme ho ochránit. U většiny rostlin a zvířat jsme tento fakt přijali, ale pokud jde o parazity, tam vědci pojmenovali dosud jen zlomek procenta všech parazitů na planetě. Patří mezi poslední hranice, kam až sahá lidské poznání: stále máme mezery v poznání oceánských hlubin, v prostudování dalekého vesmíru a konečně ve znalostech vnitřního světa uvnitř každého druhu na Zemi," uvedl spoluautor studie Colin Carlson, biolog na Georgetownské univerzitě.

Skrytý svět parazitů

Tucet stanovených cílů je rozdělen do čtyř skupin: za prvé shromažďování a syntéza dat, za druhé hodnocení rizik a stanovení priorit, za třetí stanovení postupů zachování druhů a za čtvrté vzdělávání veřejnosti v této otázce. Nejvíce průkopnický by měl být poslední cíl.

"Chceme popsat rozmanitost pozemských parazitů alespoň z poloviny. V některých případech však bude těžké tuto diverzitu odhadnout a počáteční odhady asi nebudou příliš spolehlivé. Zejména u skupin, jako jsou paraziti bezobratlých hostitelů. I tak však systematicky využíváme nejlepší dostupné metody, abychom počátečního cíle dosáhli. Měl by značně zlepšit naše porozumění globální rozmanitosti parazitů," popsal tento cíl výzkumný tým.

Ačkoli se současná věda věnuje mnoha dalším výzvám, jako jsou klimatické změny, nově se objevující choroby nebo hromadná hynutí živočišných i rostlinných druhů, neměli by být paraziti podle tohoto týmu opomíjeni.

"Věříme, že všechny dostupné vědecké indicie naznačují, že zanedbávání skrytého světa parazitů omezuje naši účinnost v boji proti všem ostatním hrozbám a že povede k dalším a horším neočekávaným výsledkům. Pokud tato stvoření ztratíme, můžeme přijít o jejich životně důležitou roli v celých ekosystémech, a to ještě dříve, než zjistíme, jaká vlastně byla," uzavírá tým.