Země poblíž řeky Marcha je zvlněna způsobem, kterému vědci úplně nerozumí. Ukázaly to snímky ze satelitu Landsat 8, zveřejněné tento týden na webu Earth Observatory od NASA. Satelitní fotografie totiž odhalily, že země po obou stranách Marchy vytváří jakési vlny, v nichž se střídají tmavé a světlé pruhy.

Tento podivný matoucí efekt lze pozorovat ve všech čtyřech ročních obdobích, ale nejvýraznější je v zimě, kdy kontrast mezi jednotlivými vlnami ještě podtrhne bílý sníh.

Může jít o zamrzající a tající zemi

Proč je sibiřská země tak zvláštně pruhovaná? Vědci si podle serveru Science Alert nejsou zcela jisti a nabízejí několik možných vysvětlení.

Kráterů, proláklin a trhlin v zemi vznikly v souvislosti s táním permafrostu na Sibiři už stovky.
Tajemný kráter na Sibiři děsí. Brána do podsvětí vydává rachot a pohlcuje okolí

Jedno z nich se může skrývat ve stupni zamrzlosti země. Tato oblast Střední sibiřské plošiny zůstává během roku zhruba z devíti procent pokryta permafrostem, tedy věčně zmrzlou půdou, i když občas nakrátko roztaje. 

Půdní úseky, jež opakovaně mrznou, tají a opět mrznou, opravdu vytvářejí podivné kruhové nebo pruhovité tvary, které působí, jako kdyby krajina byla uměle upravovaná. Pruhovaný vzor ale ve skutečnosti vytváří přirozený posun kamenů a půdy během tání a mrznutí.

Nebo je na vině eroze

Dalším možným vysvětlením je eroze. Podle amerického geologa Thomase Crafforda připomínají pruhy vzorce v usazených horninách, vytvořené sledem geologických vrstev, jež jsou na sebe naskládány jako ingredience v dortu.

Oblast Pilbara v severní části západní Austrálie patří geologicky k nejstarším na Zemi. Díky tomu ukrývá stopy života ze samotného počátku jeho existence
Skály v Austrálii ukrývají poklad, který vědci hledají na Marsu

Tyto vzorce se objevují, když při tání nebo dešti spláchne voda tekoucí z kopců povrchové vrstvy usazených hornin na hromady. Při erozi se mohou tyto sedimentární desky, vypadající jako navrstvený koláč, odhalit, přičemž tmavší pruhy většinou představují strmější oblasti a světlejší zase ty plošší.

Obě vysvětlení připadají do úvahy, k přesnému stanovení správného důvodu by však bylo třeba oblast prostudovat zblízka. Do té doby zůstanou tajemné vzorce pouze jednou z ryze sibiřských kuriozit.