Užitečné informace, telefonní čísla

Havárie plynu, okamžitý výjezd

Tel: 311 241 161

Neurgentní opravy

Tel: 840 840 600

Havárie Mladoboleslavsko

Městská policie – bezplatná telefonní linka 156
(pro hlášení různých poruch a závad na území města)

Závady na elektrickém vedení
Poruchová linka ČEZ – 840 850 860

Závady na veřejném osvětlení
hlásit na linku 156, případně na OSVIT SERVIS – Pohotovostní služba pro hlášení poruch: tel.: 602 338 909
Dodávky vody a kanalizace

VAK Mladá Boleslav
– centrální dispečink – nepřetržitá služba: 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160, 603 245 533
www.vakmb.cz/havarie-a-odstavky

Odpady, zeleň
Zelená bezplatná linka společnosti Compag – 800 158 990