Silnice III/2774, III/26817 v katastru obcí Všelibice, Strážiště, Cetenov, Hlavice je  uzavřena do 25. října z důvodu údržby silnice.

Do 24. října 23:59 je úplně uzavřena silnice III/24427 v katastru obce Kojovice z důvodu prací na inženýrských sítích.

Ulice V Cestkách v Mnichově Hradišti je uzavřena až do 2. prosince z důvodu rekonstrukce uličního prostoru.

Silnice III/27944 v Semčicích směrem na Úherce je uzavřena do 15. listopadu z důvodu výstavby kanalizace. Průjezd je povolen pouze rezidentům.

Silnice III/27944 v Úhercích je uzavřena do 15. listopadu.

Ulice Za Tratí v Benátkách nad Jizerou je uzavřena do 31. prosince z důvodu stavebních prací.

Ulice Pražská v Bezděčíně je uzavřena do 30. listopadu z důvodu rekonstrukce komunikace.

Ulice Žižkova v Bakově nad Jizerou je uzavřena do 30. listopadu kvůli práci na inženýrských sítích.

Most v obci Loukov na silnici III/27922 je uzavřen do 20. prosince z důvodu demolice a výstavby mostu přes Jizeru.