KDY: Kdykoli
KDE:
 Okolí Mnichova Hradiště
ZA KOLIK: Zdarma

Dříve protínaly kraj křížem krážem, vedly od kapličky ke kapličce a vesnice k vesnici. Při scelování polí za minulého režimu jich ale značná část zanikla. Dnes se pěšiny daří v krajině okolo Mnichova Hradiště obnovovat a vzniká tak i řada nových příležitostí k výletu – přes pole od zámku do Hoškovic, pěšinou z Podolí na východ či z Hořeních Kruhů ke zrestaurované soše sv. Vojtěcha, popřípadně kolem přestavlckého zemědělského družstva na Dneboh. Okolo pěšinek by mohly být brzy vysazeny i aleje stromů – původní krajinný ráz se tak snad podaří alespoň částečně obnovit.