KDY: 19. listopadu, 18:00
KDE: Knihovna města Mladá Boleslav
ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Přednášející Tomáš Pfeifer je český filosof a biotronik. Je žákem zakladatele biotroniky, filosofa pana Josefa Zezulky. Témata určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Otázky se mohou týkat osudu, smyslu života nebo zdraví. Názory přednášející pouze předkládá, přemýšlet musí každý sám, protože k filozofii patří svoboda, bez ní žádná filozofie není pravá. Vstupné na přednášky je dobrovolné. Na závěr vždy proběhne biotronické působení formou rozloučení.