Pro městskou policii poslední noc v roce vždy znamená celonoční pohotovost, i když tentokrát naštěstí nespojenou s mimořádnými událostmi. Úplný klid ale nebyl. Například ve 20.45 hodin zjistila hlídka při kontrole třídy V. Klementa doutnající odpadkový koš, do kterého někdo vhodil zábavní pyrotechniku. Hlídka koš uhasila vlastními prostředky.

Házeli petardy na auta

O hodinu později oznámil obyvatel ze stejné ulice, že mládež sedící na autobusové zastávce hází zábavnou pyrotechniku na projíždějící vozidla. „Hlídka mládežníkům důrazně domluvila a odeslala je do náruče rodičů,“ uvedl velitel strážníků Tomáš Kypta.

Ve 22.30 hodin přijali strážníci oznámení z ulice Na Kozině, že na chodníku leží muž, který uvádí, že byl přepaden. Hlídka na místě zjistila, že muž je silně pod vlivem alkoholu. „Vzhledem k tomu, že se na místo dostavila i hlídka Policie ČR a následně záchranná zdravotnická služba, ponechala městská policie muže v jejich péči,“ doplnil Kypta.

Ve 23.20 hodin zjistila hlídka při kontrole na Havlíčkově ulici dva muže, který použili zábavnou pyrotechniku a obaly od pyrotechniky a její zbytky nechali rozházené na chodníku. Hlídka přestupek s muži vyřešila na místě v příkazním řízení, a ti následně místo uklidili.