Kontejner obsahuje celkem tunu speciálního hasicího prášku, dále pak 720 kilogramů CO2 na hašení a 1500 litrů pěnidla pro agregát na výboru takzvané suché pěny. „Jde o kontejner, který budeme používat pro speciální hašení, například při požárech elektrických rozvoden nebo fotovoltaických panelů,“ uvedl při slavnostním předání Jan Hadrbolec, ředitel Územního odboru Mladá Boleslav, HZS Středočeského kraje.

Uplatnění najde i při hašení zařízení v cukrovarech a lihovarech či bioplynových stanic. Právě proto na jeho pořízení přispěl částkou 250 tisíc korun i dobrovický cukrovar.

„Naše společnost Tereos TTD v Dobrovici vyrábí z cukrové řepy cukr a líh. Už z podstaty našeho podnikání jsou některé budovy našich provozů zařazeny do nejvyšší kategorie požárního rizika. Proto dlouhodobě dbáme na vynikající vztahy s HZS Mladá Boleslav a také nám záleží na tom, aby byl sbor co nejlépe vybavený a plně akceschopný. Proto jsme částkou 250 tisíc korun rádi hasičskému záchrannému sboru na pořízení nového hasicího kontejneru přispěli,“ uvedl Jakub Hradiský za dobrovický cukrovar a lihovar.

A přispělo také město Mladá Boleslav. „Jsme rádi, že jsme jako město mohli pomoci se získáním tohoto kontejneru, který zde bude mít využití,“ uvedl náměstek primátora Mladé Boleslavi Robin Povšík.

„Dříve jsme využívali staré vozidlo Avia, které mělo celkem 540 kilogramů CO2 hasiva a ruční hasicí přístroje. Pokud jsme ale potřebovali hasit suchou pěnou, tak jsme museli povolávat kolegy z HZS Škoda Auto, které tento agregát má,“ uvedl dále Jan Hardbolec, ředitel mladoboleslavských profesionálních hasičů.

Použití práškového hašení ale bylo dosud problematické. V případě potřeby museli na pomoc přijet hasiči ze Spolany Neratovice či jiných petrochemických firem. Dojezd byl ale vždy velice dlouhý. To se teď změní.
Tento kontejner je druhý v rámci Středočeského kraje. Určen ale není pro Mladoboleslavsko, ale v případě potřeby může být vyslán do jiného okresu v kraji, případně v rámci mezikrajské spolupráce i ke kolegům z Liberecka či Královehradecka.

V tuto chvíli už je potřeba jen kontejner naplnit potřebnými hasidly a od konce roku bude kontejner připraven na ostrý zásah.

Tomáš Langer