Pokles výnosů v porovnání s rokem 2017 se v mimořádně horkém a suchém roce týkal prakticky všech sledovaných plodin – s výjimkou řepky, ovsa a vína. Největší propad – o desetinu – zaznamenali pěstitelé cukrovky, kteří dosáhli výnosů 57,26 tuny na hektar. Následuje kukuřice na siláž s šestiprocentním poklesem.

Pokud jde o celkovou sklizeň, nejvíce se ve srovnání svou po sobě jdoucích let ve středních Čechách snížila produkce kukuřice na zrno (o 36 procent), luskovin (o 30 procent) a chmele (o 23 procent). Naopak o více než pětinu se zvedlo množství sklizeného vína (dokonce o 30 procent) a řepky (21 procent).

Třebaže se hodně Středočechů považuje za městské typy z regionu s významným průmyslem, zemědělství v kraji hraje velmi podstatnou úlohu. A to i v celostátním měřítku. Ve středních Čechách bylo sklizeno kolem pětiny republikové produkce pšenice, ječmene, řepky i luskovin, přes čtvrtinu cukrovky, ale i 23 procent brambor.

Nejvíce, s podílem na úrovni bezmála 31 procent, se v rámci celostátního počítání prosadila úroda středočeských chmelnic – navzdory citelnému meziročnímu úbytku. Na opačném pólu pak je kraj jako vinařská oblast: podíl na republikové sklizni nedosahuje ani dvou procent.