Variabilní část podnikového bonusu dle dohodnutého výpočtu dosáhla podle otevřeného dopisu, který obě organizace zaměstnancům zaslaly, hodnoty 33.661 korun. Na základě jednání s Odbory Kovo by tato částka měla být zaokrouhlena na 34 tisíc korun.

Obě strany jsou si podle dopisu vědomy toho, že situace zatížená pandemií kladla na všechny zaměstnance dodatečné nároky.  „Bezpečnostní a hygienická opatření mají dopad na práci všech zaměstnanců a vyžadují vyšší míru nasazení a disciplíny. Zároveň také kolegové a kolegyně nemohli v roce 2020 využívat celou řadu benefitů, které by jim na základě dohody mezi firmou a Odbory Kovo měly být poskytovány,“ píše se v dopise.

Škoda Auto a Odbory Kovo se proto dohodly ještě na tom, že svým lidem pošlou jednorázově 6 tisíc korun. „Celkovou částku ve výši 40 tisíc korun obdrží každý tarifní zaměstnanec, pokud má dle dohodnutých pravidel na její plné vyplacení nárok, v květnu 2021 jako součást mzdy za duben,“ stojí také v dopise pro zaměstnance.

Na základě poslední tarifní dohody pak od 1. dubna automobilka navyšuje všechny tarify o dva tisíce korun.