Dobrovický cukrovar Tereos TTD slaví tento čtvrtek 180 let od svého založení. Při té příležitosti jsme již minulý týden přinesli stručný exkurs do jeho historie a v dnešním vydání se podíváme na novější působení nejznámější a největší cukrovarnické společnosti v Česku.

Nové uspořádání České republiky bylo intenzivně připravováno již ve druhé polovině 2. světové války. 27. července 1948 tak ani Dobrovský cukrovar neunikl znárodnění a byl oficiálně v majetku státu.

Z cukrovaru se tak stává národní podnik, který má na dalších 45 let doslova usnout na vavřínech podobně jako celá společnost. Zejména došlo k útlumu financí na údržbu a investice na úkor jiných oborů. Navíc probíhaly změny k zavedení jednotného systému řízení a hlavně plánování úplně všeho. Podnik rovněž zasáhly různé reorganizace, kdy Dobrovický cukrovar stal jedním ze skupiny podniku Pojizerské cukrovary a později pátým článkem národního podniku Kolínské cukrovary.

Po roce 1990 konečně nastává zaměstnanci očekávané vyčlenění cukrovaru na samostatný podnik. V roce 1991 vzniká Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice a po dlouhých 69 letech se začíná psát nová historie této továrny na sladký život. Areál se ale v té době poznamenané roky komunismu nacházel v sešlém stavu a důvody pro jeho další provoz se hledaly jen těžce.

Nové vedení podniku se však nechtělo smířit s názory tehdejšího ministerstva zemědělství, že výroba cukru v republice je ztrátová, zastaralá a že se nevyplatí do tohoto oboru investovat. Nakonec však zvítězila skutečnost, že rozsáhlé výrobní objekty, značné pozemky, výborná a tradiční řepná oblast i velmi šikovní zaměstnanci nemohou zůstat zahálet.

Vzhledem k nutnosti investovat do technologií, špatným úvěrovým podmínkám v tuzemsku a potřebě získat i další zahraniční zkušenosti bylo nezbytné najít stabilního zahraničního partnera. Z tohoto pohledu se klíčovým stal rok 1991, kdy se na tehdejší podzimní kampaň přijeli do Dobrovice podívat zástupci společnosti Union SDA Origny (předseda představenstva P. Duval a předseda dozorčí rady H.Leriche). Těm se zalíbila zejména upřímná snaha ředitele cukrovaru Oldřicha Reinbergra podnik rozvíjet. V roce 1992 byl podnik transformován do akciové společnosti a o rok později se k jeho názvu přidala do letoška používaná značka TTD.

Společnost Union SDA následně splnila své sliby a odkoupila 47 procent akcií s příslibem dalšího odkupu akcií a investic. Tehdy to nebyl žádný gigant, ale společnost tradičních a dlouholetých pěstitelů obilí, řepy a výrobců cukru ve Francii, která po pádu železné opony viděla příležitost zkusit podnikání i jinde než doma. Tento risk firmě vyšel, protože Dobrovická akvizice se stala modelovým příkladem pro další expanzi do jiných koutů světa.

Nenechte si ujít oslavy 180 let cukrovaru v Dobrovici, které se uskuteční 19. května!

Postupně, vlivem všech změn na trhu s cukrem a vstupem nových států do Evropské unie, se z SDA stala významná společnost nejprve evropského a nakonec i světového významu. Po fúzi se společností Béghin-Say v lednu 2004 a s novým názvem Tereos se sídlem v Lille se stala největším výrobcem cukru ve Francii. Právě značku Tereos letos v květnu převzal za svůj název i dobrovický cukrovar.

Po zahájení rekonstrukce v roce 1992 začala v Dobrovici prudce narůstat výroba cukru. Díky penězům francouzských investorů dochází k přestavbě cukrovaru, přičemž velké množství zařízení již nebylo nutno obezdívat, ale bylo instalováno moderně pod širým nebem. Nelze však zůstat na pochybách, že posledních 20 let rekonstrukcí překonalo dosavadní rozměry cukrovaru jak do šířky, délky i výšky. Výškovými dominantami se stala sila na cukr, tři chladící věže ivápenka. Nelze zapomenout ani na pevný plavící bod místo splavů, příjmovou laboratoř řepy, čistírnu odpadních vod atd.

Zvýšená produkce cukru však zvyšovala tlak na úspěšnost jeho prodeje, už vzhledem k nasycenosti trhu. Konkurenční boj se TTD odvážila řešit protiútokem a koupila konkurenční společnosti Pražská cukerní a dokonce i Holding České cukrovary Hradec Králové. Tím vzniklo uskupení 14 funkčních a 13 zrušených cukrovarů a lihovaru v Chrudimi.

Samozřejmě by takový konglomerát neměl šanci na přežití, muselo dojít k zeštíhlení a koncentraci řízení, které už nikdy potom nemělo svým rozsahem obdoby. Během 6 let došlo k uzavření 12 cukrovarů s náhradou právě v Dobrovici a Českém Meziřící. V té době také došlo k fúzím jednotlivých odkoupených společností a od června 2002 vystupovaly pod jednotným názvem Cukrovary TTD a.s. V roce 2006 proběhly ještě dvě fúze se společností Manolis a s lihovarem v Chrudimi. Firma se tak začala jmenovat donedávna známým a používaným názvem Cukrovary a lihovary TTD a.s. (dnes značku nahradil název vlastníka Tereos TTD).

Do roku 2006 byl výkon cukrovaru zvýšen 1,5krát, k čemuž pomohla i pevná ukládka řepy s násypným pásem a komunikacemi, nádrž na melasu. V roce 2005 bylo dále investováno do příjezdové komunikace od jihu s váhou, chladící věže a také do dvou skladů na pelety.

Před několika lety bylo významně v areálu firmy investováno do zahájení výroby biolihu a v roce 2010 také společnost ukončila náročnou investici do Dobrovického muzea s expozicemi cukrovarnictví, řepařství, lihovarnictví a města Dobrovice po tříleté rekonstrukci areálu bývalého a chátrajícího hospodářského dvora.