Na pozvání Sdružení automobilového průmyslu se setkali předseda vlády ČR Andrej Babiš a další členové vládního kabinetu s předsedou představenstva Škoda Auto Bernhardem Maierem a dalšími zástupci automobilky, zástupci odborů, automobilového, energetického a telekomunikačního odvětví.

„Společně se zahraničními experty, zástupci municipalit, akademické obce a výzkumných ústavů diskutovali o výsledcích realizace akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice,“ uvedli Tomáš Kotera, vedoucí oddělení komunikace produktu, a Vítězslav Pelc, tiskový mluvčí Škoda Auto ČR.

Bernhard Maier, předseda představenstva společnosti Škoda Auto, zdůraznil v rámci kolokvia, že Škoda Auto utváří budoucnost mobility v úzké soudržnosti a otevřeném dialogu se všemi zainteresovanými stranami. „S jistotou lze konstatovat, že zvládnutí náročných výzev, před kterými automobilový průmysl stojí, ve snaze zachovat vysokou výkonnost automobilového průmyslu v České republice, vyžaduje efektivní spolupráci celého odvětví, politické reprezentace a klíčových institucí státní správy a samosprávy,“ podotkl.

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů a prezident Sdružení automobilového průmyslu, doplnil, že druhé kolokvium na posílení tuzemského automobilového průmyslu podnítilo konstruktivní dialog mezi politickou reprezentací a dalšími zástupci českého hospodářství. „Dnes dosažené dohody pro realizaci souboru opatření vytvoří platformu pro aktivní spolupráci všech zainteresovaných stran a urychlí realizaci klíčových opatření akčního plánu stejně jako dalších projektů,“ řekl.

Ve Škoda Auto řešili odborníci budoucnost automobilového průmyslu.Zdroj: Škoda Auto

Účastníci kolokvia se shodli na nutnosti spolupráce v oblasti chytré mobility. Škoda v této problematice nabízí otevřenou spolupráci navazující na vládní program digitalizace České republiky. „Pro zlepšení a urychlení vývoje chytré mobility vznikne ve spolupráci s vládní agenturou pro podporu podnikání a investic - CzechInvest nové inovační centrum Mobility Innovation Hub, které propojí experty z automobilového sektoru, státní správy a napojí je na globální inovační centra s cílem identifikovat, otestovat a přinést do reálného provozu nová řešení na podporu mobility obyvatelstva České republiky,“ uvedli Tomáš Kotera a Vítězslav Pelc.

Postupující digitalizace podle expertů povede k trvalým změnám budoucích automobilů, ostatně jako celého odvětví. „ Všechny strany se zároveň dohodly na nutnosti urychlení spolupráce v oblasti rozšiřování potřebné infrastruktury pro nabíjení elektromobilů. Aby bylo v budoucnu možné plně využít všechny možnosti a služby, které budou v automobilovém odvětví k dispozici díky pokročilé digitalizaci, dohodly se všechny zúčastněné strany na plošném zlepšení pokrytí dopravních tahů vysokorychlostním internetem,“ prohlásili mluvčí společnosti.

Emobilitu a digitalizaci řeší konkrétními opatřeními Škoda Auto v rámci Strategie 2025. Elektrifikace značky Škoda začne v letošním roce. „V Kvasinách začne sjíždět z výrobní linky Škoda Superb s plug-in-hybridním hnacím ústrojím, mimo to k němu přibude první sériově vyráběný elektromobil značky – model Citigo. Od příštího roku se v závodě v Mladé Boleslavi začnou vyrábět elektromobily využívající modulární elektrickou platformu MEB koncernu Volkswagen,“ uvedli Tomáš Kotera a Vítězslav Pelc.

Aktuálně prochází vývojem a testy digitální řešení a koncepty mobility, které se dostávají zvolna k zákazníkům, pracuje na tom pražský DigiLab a společný podnik v Tel Avivu v Izraeli. „HoppyGo je tak již nyní největší peer-to-peer službou v oblasti sdílení automobilů v České republice, CareDriver je služba, která kombinuje mobilitu a sociální péči, pro děti, seniory a lidi s postižením, a Uniqway je projekt komunitního sdílení vozidel pro studenty,“ řekli mluvčí Škoda Auto.

Škoda Auto má plán investovat do rozvoje alternativních pohonů a digitalizace dvě miliardy eur do konce roku 2022.