Jako velký úspěch hodnotí už první lednové dny, kdy automobilka ještě po vánočním období stála. „Stali jsme se jedinou fabrikou na světě, která vyráběla, i když byla zavřená a většina zaměstnanců zůstala doma,“ připomíná, že v prvním týdnu roku vedle údržby a různých specializovaných týmů chodili do práce převážně jen zaměstnanci starající se o dokončení rozpracovaných aut. Doplňovali do nich postupně dodávané elektronické čipy (jichž firma loni pociťovala citelný nedostatek) či další chybějící komponenty – a to ve velkém.

Dokončit se podařilo 18,9 tisíce vozidel! Dodělat všechny rozpracované vozy zbývající z loňska by se podle očekávání mělo podařit do konce ledna (nicméně zase budou přibývat nové).

Rušení směn pokračuje i po pauze

Náběh výroby od počátku tohoto týdne – od svařoven či lakoven až po montáže – se odehrával podle plánu. I nadále je však třeba počítat s tím, že zatím nebude k dispozici tolik čipů, kolik by bylo potřeba, i některých dalších nedostatkových komponentů. Minimálně ještě v příštím týdnu se v některých provozech mladoboleslavského závodu budou rušit noční směny a případně i práce v sobotu.

Odstávky ale nejsou jednotné; i poměrně výrazně se liší podle jednotlivých provozů.

Stále však jednotně platí, že za zrušené směny dostávají zaměstnanci náhradu mzdy ve výši 80 procent. Jestliže se to počítá z příjmu s příplatky a odměnami, částka zhruba odpovídá dennímu výdělku.

Vyjednávání o mzdách se zatím chystá

Peníze vyplácené za práci se v nadcházejícím období stanou jedním z klíčových témat pro představitele odborů i firemní manažery – a vývoj jejich debat budou pozorně sledovat i zaměstnanci. Nejpozději na sklonku ledna se totiž rozjede kolektivní vyjednání o nových dohodách navazujících na ty nynější, jež platí do konce března. A v jeho rámci právě otázka mezd patří k nejdůležitějším. Předseda podnikové rady odborů Jaroslav Povšík, který bude jedním z klíčových členů vyjednávacího týmu, nepopírá, že aktuální situace je složitá. Podle něj se budou debaty točit kolem udržení reálné mzdy – tedy možností, co si zaměstnanci za svůj výdělek budou moci koupit.

Očekává se, že vyjednávání kolem takového navýšení příjmů, které by pokrylo aktuálně citelně se zvyšující inflaci, nebudou jednoduchá; zřejmě ani rychlá. A stejně důležité jako hledání odpovědi na otázku „o kolik“ bude pro obě strany i téma „na jak dlouho“. Jasněji by mohlo být v době, kdy se jejich zástupci poprvé sejdou – termín ještě známý není – a na stole se ocitnou předložené návrhy. Podle Povšíkových slov lze za velkou neznámou považovat postoje a přístup vyjednavačů zastupujících firmu. Až na člena představenstva odpovědného za výrobu a logistiku Michaela Oeljeklause budou všichni noví; dosud se vyjednávání ve Škodě Auto neúčastnili. „Do toho ještě přijde finální debata o výměně předsedy představenstva,“ upozornil Povšík na další významný vliv.