ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Zásadním a za všech okolností stále platným opatřením je povinnost nosit roušku. Tu si zaměstnanci ze Škodovky musí nasadit nejpozději při vstupu do areálu závodu. Celou směnu ji pak z obličeje nesundají. Ochranné pomůcky dostanou přímo od automobilky. Každé směně bude dále přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Mimo to budou všechny oblasti podléhat časté celkové dezinfekci.

Automobilka také přeorganizovala například dopravu zaměstnanců, provoz na branách a recepcích, provoz závodních jídelen nebo evidenci docházky. Všichni zaměstnanci pak budou pracovat v menších skupinách, které budou stále ve stejném složení. Při střídání směn tady navíc probíhají takzvané briefingy, které by měly být co možná nejstručnější, čímž se minimalizuje přímý kontakt a také riziko nákazy.

Lidé ze závodu, u kterých je to možné, ale nadále zůstanou doma a svojí práci budou vykonávat pomocí systému home office, tedy práce z domova. Nikdo v závodě navíc nebude čerpat souběžně přestávku. Aktuálně totiž není možné, aby se všichni zaměstnanci najednou nahrnuli například do podnikové kantýny.

Pro továrnu také platí všeobecné podmínky, které nyní dodržuje celá společnost jako je upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí a dezinfikování rukou a také pravidlo nedotýkání se obličeje.

Automobilka na sestavování nových postupů nebyla sama. Spolupracoval na tom s ní největší partner, Odbory Kovo. „V celém areálu závodu a ve všech kancelářských objektech zrealizujeme celkem více než 80 konkrétních ochranných opatření a zaručíme tak po obnovení výroby nejlepší možnou ochranu zdraví všech našich zaměstnanců,“ okomentoval Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti.

Důkladné přípravy na obnovení výroby

Připravit se na znovu zavedení tak ohromného provozu nebylo vůbec jednoduché ani nahodilé. „Během celé odstávky jsme se intenzivně věnovali přípravám na obnovení výroby. Vedle zajištění dodavatelských řetězců jsme se také zabývali možnostmi zapojení našich zaměstnanců-pendlerů, kteří do práce dojíždí přes hranice,“ uvedl Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky.

Přes skeptické prohlášení, které v uplynulém týdnu vyslovil předseda Odborů Kovo Jaroslav Povšík, by tak znovuzrození automobilky mělo proběhnout hladce a plynule. Povšík se obával toho, že při spuštění nastane velký chaos, který nikdo ze zaměstnanců ani vysokých představitelů automobilky nepamatuje. Podle jeho názoru bude trvat tak čtrnáct dní, než se věci vrátí no normálních kolejí.