„Stav personálu v administrativě můžeme letos snížit o 2 procenta, a to v maximální možné míře díky vývoji demografické křivky a přirozené fluktuaci,“ potvrdil Tomáš Kotera, vedoucí komunikace podniku a interní komunikace.

Optimalizace nepřímého personálu je prý běžným úkolem, který je třeba dělat v každé době. Současný tlak na náklady a odpovědné řízení podniku s sebou logicky nese i redukci administrativních činností. „Snížení o 2 procenta je v porovnání s minulostí umírněné, naším společným cílem je, aby redukce nepřímého personálu probíhala pro zaměstnance sociálně únosným způsobem,“ poznamenal Kotera.

Pro všechny, jichž se tento krok dotkne, má společnost ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory Kovo připraveno férové řešení. To mimo jiné zahrnuje nabídku rekvalifikací či využití prvků takzvaných „7 záchranných sítí pro zaměstnance“. „Vždy nám přitom půjde o nalezení dohody, která vyhoví oběma stranám. Všechny kroky a všechna opatření budeme projednávat v těsné a partnerské spolupráci s naším sociálním partnerem – Odbory Kovo,“ vypíchl Kotera.

Určitá racionalizace probíhá i v odborech – a to bez „zásahu zvenčí“. Částečně jsou pozastaveny nové nástupy a nejen to. „Zaměstnance například rekvalifikujeme, dáváme jim šanci kariérního růstu, posíláme do zahraničí a poté přijímáme zpátky, opatrujeme talenty z našeho vlastního Středního odborného učiliště strojírenského a Škoda Auto Vysoké školy. Spolupracujeme se spoustou excelentních univerzit a hledáme talenty po celém světě,“ popsal pro časopis Škodovácký odborář předseda Odborů Kovo Jaroslav Povšík.

Za snižování stavů podle společnosti mimo jiné to, že se automobilový průmysl nachází ve fázi transformačního procesu. Ten masivně urychlí také Zelená dohoda pro Evropu a razantní digitalizace automobilů. Následující 1 až 2 roky rozhodnou o dlouhodobé konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto. Jen za loňský rok se podařilo zredukovat náklady automobilky o 550 milionů eur.