ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Podle tiskové mluvčí komunikace podniku Kamily Bidlle je rozjezd takového kolosu velmi nesnadný. „Začátek je pomalejší, ale jsme rádi, že jsme konečně mohli znovu rozjet výrobu,“ popsala Biddle.

Výroba najíždí postupně, nejdříve v karosárně, pak v lakovně, až o 24 hodin později přímo na montážních linkách. Podobný pozvolný postup platí i při nájezdu výroby komponent.

Podnik nejede na plné obrátky. Určitý čas z každé pracovní směny, které jsou v tuto chvíli jen dvě, tedy ranní a odpolední, což znamená snížení výrobní kapacity o třetinu, ukrojí také čas určený k dezinfekci prostor ve výrobě, kterou k tomu určení zaměstnanci provádějí několikrát denně, produkce továrny bude tedy nižší.

Škoda zavedla rozsáhlá opatření

Součástí rozsáhlých hygienických a bezpečnostních opatření je mimo jiné vybavení zaměstnanců rouškami nebo respirátory. Zaměstnavatel poskytne i dostatek dezinfekčních prostředků a informuje o preventivních opatřeních, jako je dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob, upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí rukou a jejich desinfekce a „bezpečné“ kašlání a kýchání. Kromě toho se při vstupu do areálu závodů namátkově měří tělesná teplota. Pracovní týmy jsou neměnné a lidé společně netráví pauzy.

„Škoda Auto svůj personál ve všech závodech v České republice o preventivních opatřeních informuje pomocí letáků a plakátů i prostřednictvím různých digitálních kanálů. Vedoucí pracovníci a mistři současně informují své týmy o specifických bezpečnostních opatřeních, která platí pro konkrétní oddělení,“ doplnila Biddle. Pracovníci, u kterých to bylo možné, pak zůstali na home office, tedy pracují z domova.

O svozové linky byl jen minimální zájem

Město Mladá Boleslav ve spolupráci se Škoda Auto a Dopravním podnikem Mladá Boleslav pro zaměstnance automobilky také zavedlo svozové linky. Ty jsou potřeba kvůli tomu, že jedním z protiepidemických opatření v Boleslavi je přerušení provozu autobusů městské hromadné dopravy, a někteří pracovníci se nemají jak jinak dostat do zaměstnání. V pondělí ovšem o autobusy byl jen minimální zájem.

Ten, kdo chce svozové linky využít, při nástupu podstoupí měření teploty, bude si dezinfikovat ruce a musí se prokázat průchodkou Škoda Auto, aby bylo jasné, že se jedná o místního zaměstnance. Tyto kontroly provádí lidé pověření magistrátem, spolu s dalšími zaměstnanci Škoda Auto. Zájem pak rozhodne o osudu linek.

„V tuto chvíli čekáme, jak velký zájem o to bude, vyhodnotíme jej a poté by se některé linky mohly rušit nebo přidávat. Vyhodnocení budeme mít koncem tohoto týdne,“ upozornila mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková, s tím, že poslední směny nastoupí do práce během úterý. A tak teprve během druhého pracovního dne v tomto týdnu, dostanou všichni zaměstnanci Škoda Auto konkrétní informace o svozech.

Koronavirem onemocněl člen představenstva 

Hned v začátku epidemie měla automobilka několik nakažených s koronavirem. Kromě toho onemocněl také člen představenstva zodpovědný za řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar.

Znovuobnovení provozu, které proběhlo stále ještě v nouzovém stavu a po několikerém prodlužování odstávky, s sebou nese hned 80 různých opatření. Mimo jiné budou zaměstnanci mít povinnost nejdéle při průchodu bránou nasadit roušku, kterou jim zaměstnavatel také poskytne. Kromě Boleslavi se rozjely i ostatní české závody společnosti, tedy Kvasiny a Vrchlabí.