„Novou kolektivní smlouvou jsme společně se sociálním partnerem KOVO dosáhli výsledku, který na jedné straně odráží náročné tržní prostředí a současně oceňuje výkon zaměstnanců společnosti Škoda," uvedl předseda představenstva Škody Bernhard Maier.

Podle jeho slov nabývá i v mladoboleslavské společnosti citelně na intenzitě proces transformace v automobilovém průmyslu vedle nadále složitých ekonomických celosvětových podmínek.

„Jsme odhodláni tuto největší změnu v historii automobilového průmyslu úspěšně spoluutvářet. To však vyžaduje enormní investice do budoucnosti, které v příštích letech zatíží náš hospodářský výsledek. Je zřejmé, že v takové situaci si už nemůžeme dovolit mimořádně vysoký nárůst tarifů, jaký byl dojednán v minulém roce. Našim cílem je dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti společnosti škoda Auto a tím i pracovních míst pro naše zaměstnance,“ uvedl Bernhard Maier.

Bonus přes 60 tisíc

Odborům KOVO pod vedením Jaroslava Povšíka za konstruktivní jednání poděkoval Bohdan Wojnar, člen představenstva automobilky za oblast řízení lidských zdrojů.

„Kromě navýšení tarifu o pevnou měsíční částku se budou zaměstnanci společnosti Škoda Auto díky bonusovému systému opět přímo podílet na hospodářských výsledcích podniku. Tarifní zaměstnanci obdrží variabilní bonus ve výši 61 tisíc korun. Při kolektivním vyjednávání byla kromě toho dohodnuta mimořádná jednorázová prémie ve výši 4000 korun, která bude vyplacena ve stejném výplatním termínu. Všichni zaměstnanci si za svou tvrdou a odpovědnou práci v roce 2018 tento bonus více než zaslouží,“ dodal.

Průměrná mzda tarifního zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO v roce 2018 činila více než 51,2 tisíce korun.

* Nová kolektivní smlouva bude podepsána s platností na 12 měsíců od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020.
* Nárůst tarifu byl dohodnut o pevnou částku 2 500 korun ve všech tarifních třídách i mezitřídách od 1. 4. 2019.
* Osobní ohodnocení se od 1. 4. 2019 bude počítat z nových navýšených tarifů, tím jeho měsíční hodnota v průměru vzroste o dalších 380 korun.
* Zaručený bonus bude v roce 2019 počítán z nových tarifů a osobního ohodnocení. Tím jeho roční hodnota vzroste v průměru o cca 3 750 korun.
* Odměna za odpracovanou plusovou směnu flexikonta vzroste o 100 Kč z 1 300 Kč na 1 400 Kč za noční směnu z pátku na sobotu, a z 1 400 Kč na 1 500 korun za sobotní ranní směnu.
* Příplatek za atypické směnné systémy III (17směnný systém) vzroste o 5 Kč na 30 Kč za každou odpracovanou hodinu. To pro zaměstnance, kteří v tomto systému pracují, představuje dalších 800 korun měsíčně při odpracování plného měsíčního fondu pracovní doby.
* Variabilní bonus i přes pokles zisku firmy Škoda Auto bude navýšen na 61 000 korun. Společně s variabilním bonusem bude ve výplatě za duben vyplacena prémie ve výši 4 000 korun. V této výplatě tedy bude navíc vyplaceno celkem 65 000 korun.
* Ve výplatě za listopad 2019 bude společně se zaručeným bonusem vyplacena mimořádná prémie ve výši 2 000 korun.
* Dále firma od 1. 4. 2019 zvýší příspěvek zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření o 100 korun na 1 200 korun měsíčně.

Zdroj: Odbory KOVO MB