Společnost Tereos TTD Česká republika zveřejnila své hospodářské výsledky za uplynulý fiskální rok (duben 2015 – březen 2016) a navzdory překážkám vykázala zisk. Ten však klesl oproti předchozímu roku o 16 procent.

„Prožili jsme těžký rok, ale vycházíme z něj posílení," uvádí předseda představenstva společnosti Oldřich Reinbergr.

Největší česká cukrovarnická a lihovarnická firma, která je zároveň jednou ze tří největších českých potravinářských firem vůbec, vykázala čistý zisk 305 milionů korun a celkem utržila 5,2 miliardy korun.

Výrazný pokles tržeb zapříčinila nízká cena cukru na domácím i evropském trhu, nízká úroda cukrové řepy, která kvůli loňským suchům nenarostla tolik jako v jiných letech, a také nehoda v lihovaru, která přinesla částečné omezení provozu cukrovaru a na několik měsíců úplnou odstávku lihovaru.

V hodnoceném roce společnost ve svých cukrovarech v Dobrovici a Českém Meziříčí a lihovarech v Dobrovici, Chrudimi a Kojetíně vyrobila 256 tisíc tun cukru, 457 tisíc hektolitrů bezvodého lihu (tedy lihu určeného do pohonných hmot), 413 tisíc hektolitrů pitného lihu a 65 tisíc tun pelet používaných jako krmivo.

Společnost zhruba 40 procent své produkce exportuje, a to především do sousedních států: Německa, Rakouska, Polska, na Slovensko, ale také mimo Evropskou unii, na Blízký východ nebo do Afriky.

Tereos hodlá v příštím roce navýšit výrobu. Kvůli tomu hodlá také navýšit plochu, na níž se pěstuje cukrová řepa, a to z 33 500 na 35 tisíc hektarů.

„Strategií Tereos TTD je co nejlépe se připravit na prostředí liberálního trhu s cukrem, které nastane po konci režimu kvót v říjnu 2017. Proto společnost neustále investuje, a to především do snižování energetických, logistických a fixních nákladů," dodává vedoucí komunikace společnosti Jakub Hradiský.

Po skončení režimu kvót hodlá společnost využít svého výhodného postavení ve střední Evropě a rozšířit portfolio svých evropských zákazníků.